Οι μεγάλης κλίμακας ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι καραντίνες που εφαρμόστηκαν παγκόσμια λόγω της πανδημίας, οδήγησαν στην ουσιαστική μείωση της τουριστικής  κίνησης , με αποτέλεσμα ο τουριστικός τομέας να πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη βιομηχανία, με ουσιαστικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις.

 

Λόγω της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης η διαχείριση της πανδημίας, οι οικονομικές δυσκολίες, η αύξηση του στρες, το πεσμένο ηθικό των εργαζομένων είναι μόνο μερικές από τις δυσκολίες που οι διευθυντές και τα διευθυντικά στελέχη  ξενοδοχείων αντιμετώπισαν, και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σαν αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19.

 

Οι χωρίς προηγούμενο επιπτώσεις της πανδημίας στο ξενοδοχειακό κλάδο, είχαν σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί το εργασιακό περιβάλλον και η δουλειά των διευθυντών στους τομείς της ηγεσίας, του θάρρους αλλά ακόμη και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

 

Σε τέτοιου είδους δύσκολες στιγμές, φαίνεται η αξία και ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής ξενοδοχείου αλλά και γενικότερα τα διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχείων, στην αντιμετώπιση και απάμβλυνση των προβλημάτων, που επιφέρει μια πρωτοφανής κρίσης όπως αυτής της πανδημίας.

 

Είναι οι περιπτώσεις που χρειάζεται ο καθορισμός σωστών και στοχευμένων δράσεων για σωστή διαχείριση των εργαζομένων, για επαναπροσδιορισμό  των προγραμμάτων στον τομέα του “marketing” και γενικότερα της διαχείρισης των διάφορων υπηρεσιών, μέσα από αποτελεσματικές και καινοτόμες στρατηγικής.

 

Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ εξαίρει το έργο των διευθυντών και των στελεχών των ξενοδοχείων, που μέσα από αυτές τις αντίξοες συνθήκες συνεχίζουν να κρατούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, αλλά και για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν για ορθολογιστική και δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Είναι μέσα από δύσκολες συνθήκες που αναδεικνύεται η ποιότητα και το σθένος ενός ανθρώπου και δη επαγγελματία, και σε αυτές τις περιόδους που διανύουμε το διευθυντικό προσωπικό των ξενοδοχείων του τόπου μας έχει διαπρέψει.

 

Εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Δρ. Χρίστου Αγγελίδη και των μελών του Δ.Σ.