ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Ώρα για επαναπροσδιορισμό του Κυπριακού Τουρισμού

Το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που καθιερώθηκε η 27 Σεπτέμβριου είναι για φέτος το «Rethinking Tourism».

Με το μήνυμα αυτό, ο ΠΟΤ θέτει ενώπιον όλων των χωρών το θέμα και τον προβληματισμό για επαναπροσδιορισμό του τουρισμού, μετά από τα πλήγματα που δέχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας. Οι εμπειρίες από την κατάσταση που διαμορφώθηκε ήταν πρωτόγνωρες, για αυτό τώρα είναι η ώρα καθορισμού νέων πρακτικών και νέων δράσεων που θα επαναφέρουν τον τουρισμό στη σωστή του πορεία.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμός Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), υιοθετεί το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΠΟΤ ότι η νέα τάξη πράγματων, όπως προκύπτει με τα νέα δεδομένα, αποτελεί αφετηρία για νέες σκέψεις και δράσεις στα πλαίσια του επαναδιορισμού του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος τονίζει την ιδιαίτερη σημασία του τουρισμού για την οικονομία του τόπου μας και την ανάγκη για συνεχή βελτίωσή του, τόσο σε ό,τι αφορά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που υπάρχουν και δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή του, σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η επένδυση στο προσωπικό με τη συνεχή εκπαίδευσή του, η αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας, η αεροπορική σύνδεση της Κύπρου με τις διάφορες αγορές, καθώς και η εξεύρεση τρόπων που να καθιστούν την Κύπρο ανταγωνιστική έναντι των άλλων ανταγωνιστικών αγορών, αποτελούν κάποιες από τις προϋποθέσεις και προτεραιότητες που θέτει ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού του κυπριακού τουρισμού, βασισμένος και στο μήνυμα του ΠΟΤ.
Λευκωσία 27/09/22