Αγαπητά μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ έχει αρχίσει συνεργασία με την εταιρεία DEKAPLUS για ευρωπαϊκά προγράμματα, όπου τα μέλη μας θα μπορούν να επωφελούνται με συμμετοχή σε δράσεις σε διάφορες χώρες.
Πρώτη δράση είναι η συμμετοχή 8-10 ατόμων στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα Προσβασιμότητας, διάρκειας περίπου 10 μερών στην περιοχή Θεσσαλίας / Μετεώρων, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 08/3/2022 – 19/03/2022 και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πολιτιστικές ή άλλες δράσεις.
Καλούνται τα μέλη να δηλώσουν καταρχήν ενδιαφέρον για συμμετοχή μέχρι 04 Φεβρουαρίου στο email polis@ccci.org.cy.
Δίδεται προτεραιότητα σε μέλη με κανονισμένες υποχρεώσεις, ενώ αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, μπορείτε να προτείνετε στελέχη σας που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας και υγείας.
ΔΣ ΠΑΣΥΔΙΞΕ