ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

(26 Μαρτίου 2009)
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων αντιπροσωπεύει τα διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχειακών μονάδων της Κύπρου.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι μέσα από την δράση του να υποστηρίξει την ανέλιξη και βελτίωση των μελών του, να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία των προς τον υπέρτατο σκοπό που  είναι η ποιοτική αναβάθμιση του κυπριακού τουρισμού στην ολότητα του.

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του νέου ΔΣ  σας καταθέτουμε τις απόψεις μας για τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τον τομέα μας

1.    Πρόταση διαφοροποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης της νομοθεσία για τα ακαδημαϊκά κριτήρια
Η ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας περί διευθυντών ξενοδοχείων που ουσιαστικά καταργεί (και δεν διευρύνει) τα ακαδημαϊκά προσόντα των μας βρίσκει αντίθετους. Η προτεινόμενη κατάργηση δημιουργεί συνθήκες για περαιτέρω υποβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος  γιατί αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο  κακής εφαρμογής  προκαλώντας την  περαιτέρω βύθιση των προτύπων.
Έχουμε υποβάλει εισηγήσεις για αναμένουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουμε τις απόψεις μας.

2.    Θεσμοθέτηση της παρουσία του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στις συναντήσεις με θέμα τον τουρισμό.
Η εφαρμοσμένη τακτική των εξαγγελλομένων συναντήσεων του υπουργείου ή του ΚΟΤ  των επαγγελματικών  συνδέσμων δεν περιλαμβάνει τον σύνδεσμο μας. Ενώ καλούνται οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι,  όπως ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ΑCTA,  ο σύνδεσμο Ειδικών Ενδιαφερόντων, ακόμα και ο Σύνδεσμος των Εστιατόρων και  του Αγροτουρισμού, ακόμα καλείται και συμμετέχει ο σύνδεσμος των  Ξεναγών, εντούτοις ο Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν προσκαλείται.

3.    Να επιζητείται η γνώμη του συνδέσμου
Αναμένουμε ως επαγγελματικός σύνδεσμος με ψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μέλη, πως θα μας ζητείτο να εκφράζουμε άποψη στα εκάστοτε επαφιόμενα τουριστικά θέματα και ζητήματα.

4.    Θεσμοθέτηση συστήματος συνεχής επιμόρφωσης και χορηγία των ετήσιων επιμορφωτικών συνεδρίων και εκδηλώσεων του συνδέσμου
Κύριο μέλημα μας η περαιτέρω βελτίωση της ακαδημαϊκής επάρκειας των μελών μας για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού.

Μέσα στα πλαίσια αυτά να περιληφθούν και χορηγηθούν εκδηλώσεις όπως το ετήσιο επιμορφωτικό συνέδριο μας, επιμορφωτικές επισκέψεις σε διεθνούς επιπέδου τουριστικά προϊόντα, σχέδιο συνεχούς κατάρτισης, θεσμοθέτηση κοινών εκδηλώσεων τους επιχειρηματικούς συνδέσμους κλπ

Ευχαριστούμε που μας δίδεται η ευκαιρία αυτών των συναντήσεων και θέτουμε για πολλοστή φορά τον εαυτό μας στην διάθεση των τουριστικών αρμοδίων για τον κοινό σκοπό, την αειφορία του κυπριακού τουρισμού.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων αντιπροσωπεύει τα διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχειακών μονάδων της Κύπρου.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι μέσα από την δράση του να υποστηρίξει την ανέλιξη και βελτίωση των μελών του, να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία των προς τον υπέρτατο σκοπό που  είναι η ποιοτική αναβάθμιση του κυπριακού τουρισμού στην ολότητα του.

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του νέου ΔΣ  σας καταθέτουμε τις απόψεις μας για τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τον τομέα μας

1.    Πρόταση διαφοροποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης της νομοθεσία για τα ακαδημαϊκά κριτήρια
Η ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας περί διευθυντών ξενοδοχείων που ουσιαστικά καταργεί (και δεν διευρύνει) τα ακαδημαϊκά προσόντα των μας βρίσκει αντίθετους. Η προτεινόμενη κατάργηση δημιουργεί συνθήκες για περαιτέρω υποβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος  γιατί αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο  κακής εφαρμογής  προκαλώντας την  περαιτέρω βύθιση των προτύπων.
Έχουμε υποβάλει εισηγήσεις για αναμένουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουμε τις απόψεις μας.

2.    Θεσμοθέτηση της παρουσία του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στις συναντήσεις με θέμα τον τουρισμό.
Η εφαρμοσμένη τακτική των εξαγγελλομένων συναντήσεων του υπουργείου ή του ΚΟΤ  των επαγγελματικών  συνδέσμων δεν περιλαμβάνει τον σύνδεσμο μας. Ενώ καλούνται οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι,  όπως ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ΑCTA,  ο σύνδεσμο Ειδικών Ενδιαφερόντων, ακόμα και ο Σύνδεσμος των Εστιατόρων και  του Αγροτουρισμού, ακόμα καλείται και συμμετέχει ο σύνδεσμος των  Ξεναγών, εντούτοις ο Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν προσκαλείται.

3.    Να επιζητείται η γνώμη του συνδέσμου
Αναμένουμε ως επαγγελματικός σύνδεσμος με ψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μέλη, πως θα μας ζητείτο να εκφράζουμε άποψη στα εκάστοτε επαφιόμενα τουριστικά θέματα και ζητήματα.

4.    Θεσμοθέτηση συστήματος συνεχής επιμόρφωσης και χορηγία των ετήσιων επιμορφωτικών συνεδρίων και εκδηλώσεων του συνδέσμου
Κύριο μέλημα μας η περαιτέρω βελτίωση της ακαδημαϊκής επάρκειας των μελών μας για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού.

Μέσα στα πλαίσια αυτά να περιληφθούν και χορηγηθούν εκδηλώσεις όπως το ετήσιο επιμορφωτικό συνέδριο μας, επιμορφωτικές επισκέψεις σε διεθνούς επιπέδου τουριστικά προϊόντα, σχέδιο συνεχούς κατάρτισης, θεσμοθέτηση κοινών εκδηλώσεων τους επιχειρηματικούς συνδέσμους κλπ

Ευχαριστούμε που μας δίδεται η ευκαιρία αυτών των συναντήσεων και θέτουμε για πολλοστή φορά τον εαυτό μας στην διάθεση των τουριστικών αρμοδίων για τον κοινό σκοπό, την αειφορία του κυπριακού τουρισμού.