Παιχνίδι η πανδημία μπροστά στις νέες κλιματολογικές αλλαγές!

Ποιες είναι οι τεράστιες και πρωτόγνωρες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή; Ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη αλλαγή παραδείγματος στον τουρισμό;

Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ παραμένει δεσμευμένος στη στρατηγική διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που έχει τεράστιες επιπτώσεις στο φυσικό, δομημένο και ανθρώπινο τουριστικό κεφάλαιο της χώρας.

Δεν είναι πλέον απίθανο να πάψει η θερινή περίοδος να αποτελεί την κύρια περίοδο διακοπών. Η ποιότητα αναψυχής και οι τουριστικές δραστηριότητες υποφέρουν. Χαρακτηριστικό είναι τα καθημερινά φαινόμενα θερμοπληξίας που καθιστούν τις διακοπές επικίνδυνες.

Η συνεπακόλουθη μείωση της ζήτησης θα επηρεάσει αρνητικά την τιμολογιακή πολιτική και θα θέσει την επικερδότητα σε κίνδυνο. Αποτέλεσμα είναι, είτε η δραστική μείωση των τιμών, είτε ακόμη χειρότερα, η μετακίνηση των θερινών διακοπών βορειότερα και ψηλότερα. Η επιμήκυνση της περιόδου φαντάζει πλέον η ενδεδειγμένη πολιτική. Είναι η Αλλαγή Παραδείγματος που για δεκαετίες παραμένει σύνθημα!

Πώς διαφοροποιούνται άρδην τα δεδομένα; Οι μέχρι τώρα προκλήσεις αντιμετωπίζονταν με συμβατικές δράσεις. Τρομοκρατία, πανδημία, πτωχεύσεις και ύφεση φαίνονται παιχνίδια μπροστά στις νέες προκλήσεις. Προβάλλει επιτακτικά η αναγκαιότητα εθνικής στρατηγικής, τόσoν για την ανακοπή των επακόλουθων της κλιματικής αλλαγής, όσον για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων για προσαρμογή και διαχείριση της τουριστικής προσφοράς στα νέα δεδομένα.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα; Ο οικολογικός επανασχεδιασμός κτιρίων και υποδομών με δραστική βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης και αύξηση της αστικής δασοκομίας. Εντός καταλυμάτων επιβάλλονται περισσότεροι πράσινοι χώροι για φυσική σκίαση με ενδημική βλάστηση, κάθετοι κήποι, λιγότερο τσιμέντο, περισσότερο νερό. Εντός των πόλεων επιβάλλονται καλυμμένες δεντροφυτεμένες λεωφόροι αντί εποχιακών φυτών, καθώς και σκιασμένες στάσεις και πλατείες. Νομοθετική ρύθμιση της επικάλυψης του εδάφους με μπετόν ή άσφαλτο και πολλά άλλα προτάσσονται πλέον ως αναγκαίες δράσεις. Ταυτόχρονα ενδείκνυται αναπροσαρμογή ωραρίων λειτουργίας (πρόγευμα από τις 6 πμ, δείπνο μέχρι τις 10 μμ κ.ο.κ.). Επιπλέον απαιτείται προσαρμογή των όρων εργασίας των εργαζομένων ώστε να συνάδουν με την επιδείνωση των συνθηκών.

Απόλυτος στόχος πρέπει να είναι πρώτα η ανακοπή της κλιματικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα απαιτούνται οικολογικότερες και αειφόρες πρακτικές ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής προς όφελος περιηγητών, εργαζομένων και κατοίκων. Ο ολόχρονος τουρισμός είναι η απάντηση στα νέα καιρικά φαινόμενα. H ευκαιρία να τεθεί ο τουρισμός σε υγιείς και αειφόρες βάσεις.

Αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη Αλλαγή Παραδείγματος της χώρας.

ΠΑΣΥΔΙΞΕ (19/6/2024) (πκ)