ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στον Τουρισμό

(11/6/2018) Με στόχο την εξεύρεση τρόπων για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) με την πανεπιστημιακή κοινότητα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου, που αποτελείτο από τον Πρόεδρό του κ. Χρίστο Αγγελίδη και τον Εκτελεστικό Γραμματέα κ. Χρίστο Πετσίδη, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη.

Όπως είναι γνωστό ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ είναι ο επαγγελματικός Σύνδεσμος των Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο οποίος ανήκει στην δύναμη του ΚΕΒΕ και που για πέραν των 36 χρόνων από την ημερομηνία ίδρυσης του, θέτει ψηλούς στόχους για συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση του κυπριακού τουρισμού.

Στα πλαίσια αυτά εμπίπτει η συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον οποίο συζητήθηκαν τρόποι κοινών δράσεων και με τον καθορισμό κοινών στόχων που θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως αρωγός στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων καθώς και στην δικτύωση αλλά και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου με ακαδημαϊκούς, και με την από κοινού συμμετοχή σε επιτροπές λήψης αποφάσεων, θα συμβάλει στον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών που θα στοχεύουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού.

Συγκεκριμένες δράσεις που έτυχαν συζητήσεις, είναι η οργάνωση κοινών συναντήσεων και συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας που θα δίδει την ευκαιρία ανταλλαγής σκέψεων και απόψεων για θέματα που απασχολούν την Τουριστική Βιομηχανία του Τόπου μας.

Στα ίδια πλαίσια θα γίνεται προώθηση του πανεπιστημιακού συνεδριακού τουρισμού, ενός τομέα πολλά υποσχόμενου, που θα συμβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης της Κύπρου σαν προορισμού συνεδρίων και θα βοηθήσει στην απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας που αντιμετωπίζει ο κυπριακός τουρισμός.

Σημαντικότατο επίσης θέμα είναι ο παράγοντας περιβάλλον και η επένδυση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην πράσινη φιλοξενία, με προγράμματα και δράσεις που θα περιλαμβάνονται στα πλαίσια και στη βάση μιας λελογισμένης φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα είναι και η προώθηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου για θέματα που θα σχετίζονται άμεσα με την τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία.

Με τα προγράμματα αυτά θα παρέχεται εξειδικευμένη γνώση, και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρεται στις ξενοδοχειακές μας μονάδες και γενικότερα στην τουριστική μας βιομηχανία.