Ετήσιο Φιλανθρωπικό Gala Dinner ΠΑΣΥΔΙΞΕ
📅 17 Δεκεμβρίου 2022
📍 Mediterranean Beach Hotel, Λεμεσός

To register click HERE