Λευκωσία 15/03/2016
«Προτεραιότητα η επιμόρφωση»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διεθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.), στα πλαίσια της προσπάθειάς του για συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα μέλη του, εντάσσει το θέμα της επιμόρφωσης και της κατάρτησης στις άμεσες προτεραιότητες του.

Η συστηματική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και στελεχών της ξενοδοχειακής και επισιστικής βιομηχανίας κρίνεται απόλυτα επιβεβλημένη, ιδιαίτερα σε ένα ανθρωποκεντρικό τομέα όπως είναι ο τουρισμός.

Στα πλαίσια αυτά, αντιπροσωπεία του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. που αποτελείτο από τον Πρέοδρο του κ. Βάσο Κοιλάνη και το μέλος του Δ.Σ. κα Ελένη Χρυσάνθου Δημητρίου, πραγματοποίησε συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή της ΑνΑΔ κ. Γιώργο Παναγίδη καθώς και με άλλα στελέχη του Οργανισμού, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας, έχοντας σαν στόχο την επέκταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού και εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διεθυντών Ξενοδοχείων θέλει να χαιρετίσει και να εκφράσει την βαθιά ικανοποίηση του για το διαχρονικά εξαιρετικό έργο της ΑνΑΔ και κυριότερα για την προτεραιότητα που δίνει στον ξενοδοχειακό τομέα και την συνεχή στήριξη μέσω των διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία πρέπει όλοι να αξιοποιήσουμε.

Στη συνάντηση επίσης τονίσθηκε ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζει ο τουρισμός για την οικονομία του τόπου και η ανάγκη για συνεχή και ποιοτική αναβάθμισή του, με τρόπο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει.

Για να επιτευχτεί ο δύσκολος στόχος της ποιοτικής αναβάθμισής ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. προάγει έμπρακτα τη συλλογικότητα μέσω της συνεργασίας του με άλλους Φορείς Τουρισμού, Οργανισμούς και Συνδέσμους και κατ’ επέκταση τη χάραξη μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Εκ μέρους του Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.