Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ στηρίζει το συνέδριο Ταξίδι προς τον αειφόρο τουρισμό – Σχέδιο χορηγιών και καλές πρακτικές. Περισσότερες λεπτομέριες, πρόγραμμα και εγγραφές πιο κάτω.

CLICK HERE TO REGISTER (FREE PARTICIPATION)