Το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ PROUD (Αριθμός Έργου: 2022-1-HU01-KA220-000086673) προσφέρει ένα σύνθετο και καινοτόμο πρόγραμμα μέντορινγκ για νέους (Γενιάς Υ και Ζ). Το έργο λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο χώρο εργασίας σε μια ψηφιακή εποχή. Στα πλαίσια του έργου, η κοινοπραξία έχει αναπτύξει τον ‘Χάρτη’ Πνευματικής Ευημερίας στο Χώρο Εργασίας.

Ο ‘Χάρτης’, είναι ένα εντυπωσιακό, εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο για μέντορες. Το υλικό που περιέχει ενημερώνει και προειδοποιεί για τα πιο κοινά προβλήματα ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο μεταξύ των νέων, επισημαίνοντας σημεία και εναύσματα.

Το εργαλείο αναλύει καταστάσεις όπως:

  1. Άγχος
  2. Κατάθλιψη
  3. Εργασιομανία
  4. Κοινωνική απομόνωση
  5. Επαγγελματική Εξουθένωση

Τέλος, περιέχει δείγματα και συνδέσμους που οδηγούν σε δωρεάν υλικό όπως posters, τα οποία προωθούν το μέντορινγκ ως μια λύση πρόληψης των πιο πάνω καταστάσεων.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο πάνω αποτελέσματα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.proudproject.eu

(Αριθμός Έργου: 2022-1-HU01-KA220-000086673)