Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλουμε τις ευχές μας για προσωπική ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία.  Παράλληλα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, ότι το συμβούλιο κήρυξε το έτος 2020, χρονιά ανασύνταξης και αναβάθμισης του επαγγελματικού συνδέσμου μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πορευτούμε με νέες ιδέες, νέες δράσεις και ενέργειες, ώστε να επιτευχθούν οι δύο κύριοι διαχρονικοί στόχοι:

  1. Να εγγραφούν και να ενεργοποιηθούν όλα τα διευθυντικά στελέχη της ξενοδοχειακής βιομηχανιας στις τάξεις του συνδέσμου τους, ώστε να αποκτήσει ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ φωνή και τον σεβασμό που του αναλογεί. Επιπλέον να συνδράμουμε συστηματικά στη βελτίωση του επιπέδου διεύθυνσης και ηγετικότητας, μέσω επιμόρφωσης των μελών.
  2. Να αποκτήσει ο σύνδεσμος και τα μέλη του το δικαίωμα να ζητείται και να λαμβάνεται υπόψη η άποψη του. Προς τούτο οφείλουμε να έχουμε συχνότερες επαφές, είτε δια ζώσης, είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ξεκινάμε την φετεινή χρονιά με καθολική προτροπή, όπως όλοι μας συμβάλλουμε να ρθουν κοντά στον σύνδεσμο όλοι οι διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη.

Προς τούτο, ο σύνδεσμος καλεί τα μέλη του, όπως ο καθένας από τη θέση που κατέχει να μεριμνήσει να εγγράψει τα ανώτερα στελέχη συναδέλφους του.

Ευχόμαστε μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση να φανούν τα αποτελέσματα των ομαδικών προσπαθειών μας.

Καλή χρονιά σε ολους, καλή χρονιά στον ΠΑΣΥΔΙΞΕ μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ.