Κοινοβουλευτική επιτροπή εμπορίου, βιομηχανιας και Τουρισμού

Εκκρεμούντα Θέματα:
Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με τον Τουρισμό

3. Η ανάγκη ίδρυσης τουριστικής αστυνομίας.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.201.2006), (Προηγούμενος Φακ.: 23.04.148.2001)

4. Η ανάγκη ανάπτυξης τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (πολιτιστικού, θρησκευτικού, συνεδριακού, ναυτικού, αθλητικού κ.ά.).

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.202.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.149.2001)

5. Η ανάγκη στήριξης του χειμερινού τουρισμού.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.203.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.174.2001)

6. Έργα υποδομής που απαιτούνται και επιβάλλεται να υλοποιηθούν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.204.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.140.2001)

11.Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Λευτέρη Χριστοφόρου και Μαρίας Κυριακού).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.209.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.174.2001)

12.Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο και η προοπτική τους στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Λευτέρη Χριστοφόρου και Μαρίας Κυριακού).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.210.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.189.2001)

23.Η εμπλοκή πολλών υπουργείων και υπηρεσιών στο νέο στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό και η ανάγκη δημιουργίας μιας μόνο τουριστικής αρχής.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.221.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.174.2001)

25.Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.223.2006)

28.Η ανάγκη δημιουργίας πανεπιστημιακής τουριστικής σχολής.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Λευτέρη Χριστοφόρου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.226.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.095.2004)

37.Η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΚΟΤ μέσα από νέες μορφές ανάπτυξης του τουρισμού.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σταύρου Ευαγόρου, Ντίνου Χατζηνικόλα και Ανδρέα Μουσκάλλη).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.235.2006)

39.Προστασία του επαγγέλματος του ξεναγού από παράνομες ξεναγήσεις.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σταύρου Ευαγόρου, Ντίνου Χατζηνικόλα και Ανδρέα Μουσκάλλη).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.237.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.234.2002)

40.Υπερτιμολογήσεις και αισχροκέρδεια – Οι επιπτώσεις στον κυπριακό τουρισμό.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σταύρου Ευαγόρου, Ντίνου Χατζηνικόλα και Ανδρέα Μουσκάλλη).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.238.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.249.2002)

44.Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού, τα αγροτοτουριστικά καταλύματα, οι προοπτικές και τα προβλήματα του αγροτοτουρισμού.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σταύρου Ευαγόρου, Ντίνου Χατζηνικόλα και Ανδρέα Μουσκάλλη).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.242.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.214.2005)

45.Έργα τουριστικής υποδομής στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σταύρου Ευαγόρου, Ντίνου Χατζηνικόλα και Ανδρέα Μουσκάλλη).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.243.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.150.2001)

46.Αρχαία μνημεία και άλλα αξιοθέατα – Ανάγκη για προβολή και αξιοποίησή τους.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σταύρου Ευαγόρου, Ντίνου Χατζηνικόλα και Ανδρέα Μουσκάλλη).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.244.2006)

47.Η ανάγκη για δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σταύρου Ευαγόρου, Ντίνου Χατζηνικόλα και Ανδρέα Μουσκάλλη).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.245.2006)

51.Αθλητικός τουρισμός – Προβλήματα και προοπτικές.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και Νικόλα Παπαδόπουλου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.249.2006)

53.Η πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μαρίνων για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και Νικόλα Παπαδόπουλου).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.251.2006)

55.Η παράνομη οικοδομική δραστηριότητα και τουριστική ανάπτυξη στα κατεχόμενα-Επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισής της.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας).

(4.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.254.2006)

56.Η ανάγκη δημιουργίας δημόσιας τουριστικής πλαζ στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Τάσου).

(11.7.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.278.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.373.2003)

61.Η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής ως απαραίτητες προϋποθέσεις για αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη Λευκωσία.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου).

(29.08.2006).

(Αρ. Φακ. 23.04.283.2006)

(Προηγούμενος Φακ.: 23.04.320.2005)

83.Η δημιουργία καζίνου στην Κύπρο και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα προκύψουν.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση).

(28.11.2006)

(Αρ. Φακ. 23.04.673.2006)

95.Η διαχείριση των αεροδρομίων από τον επενδυτή, οι αυξήσεις των τελών αεροδρομίων και τυχόν επιπτώσεις στον τουρισμό και στους Κύπριους καταναλωτές.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας).

(27.3.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.182-2007)

100.Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου – προεκτάσεις και επιπτώσεις στην τουριστική, οικιστική, κοινωνική ανάπτυξη.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας).

(24.4.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.211-2007)

103.Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για κατασκευή μαρίνας στη Λεμεσό.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση).

(15.5.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.243-2007)

104.Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για ανέγερση διεθνούς συνεδριακού κέντρου στη Λεμεσό.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση).

(15.5.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.244-2007)

106.Η μείωση των χορηγιών του ΚΟΤ για πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους διοργανωτές.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Βαρνάβα).

(22.5.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.254-2007)

107.Προβλήματα κατά την απόσυρση κλινών και τη μετατροπή ξενοδοχείων σε διαμερίσματα.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας).

(29.5.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.259-2007)

110.Η φθίνουσα τουριστική πορεία στην επαρχία Λάρνακας και τρόποι αναστροφής της.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Τάσου Μητσόπουλου και Γεώργιου Τάσου).

(12.6.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.273-2007)

112.Το σύστημα «All inclusive» και οι συνέπειές του στον κυπριακό τουρισμό.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη).

(26.6.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.311-2007)

113.Η έλλειψη έργων υποδομής για την ανάπτυξη του κατασκηνωτικού τουρισμού.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη).

(11.09.2007).

(Αρ. Φακ. 23.04.024.320-2007)

128.Η ανάγκη δημιουργίας πανεπιστημιακής σχολής τουρισμού στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Λευτέρη Χριστοφόρου, Σταύρου Ευαγόρου, Ανδρέα Μουσκάλλη και Γιώργου Βαρνάβα).

(31.3.2008).

(Αρ. Φακ. 23.04.025.021-2008)