Ομαδική Ασφάλειας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Γίνε μέλος και εξασφάλισε την περίθαλψη σου!

Ο σύνδεσμος μας έχει διαπραγματευτεί και συμφωνήσει με την Laiki Cyprialife για ασφάλιση όσων μελών του επιθυμούν νοσοκομειακή κάλυψη συνδυασμένη με Ασφάλεια Ζωής.

Το συμβόλαιο καλύπτει τα ακόλουθα
ΚΑΛΥΨΗ €51258
Θάνατο (από οιανδήποτε αιτία) ή ολική ανικανότητα απο ασθένεια, ή ολική ή μερική ανικανότητα απο ατύχημα
Εβδομαδιαίο επίδομα από ατύχημα €854

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ €42715 per person per year
Kάρτα Νοσηλείας -Εξωνοσοκομειακή Περίλαλψη €854 per person per year

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες μέσω του συμβουλίου από τον Βάσο Κοιλάνη 99662955