Πρώτη Άτυπη Συνάντηση

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκ. 2008 μια πρώτη άτυπη συνάντηση των μελών του νέου Δ.Σ. Η συνάντηση ήταν μια πρώτη ευκαιρεία να ανταλλάξουμε απόψεις για το τι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του νέου Δ.Σ.

Στην συνάντηση προσκλήθηκαν και μέλη προηγούμενων συμβουλίων. Στη φωτογραφία από αριστερά

Νίκος Φαρμακαλλίδης (Αντιπρόεδρος), Χρήστος Θεοδούλου (πρώην Γραμματέας ΔΣ), Πόλυς Καλλής (πρόεδρος), Αντώνης Αντωνίου, Κωστάκης Βουρής, Χρήστος Ευσταθίου, Βύρων Χριστουδουλίδης (όλοι μέλη) και ο πρώην πρόεδρος του συνδέσμου Μιχάλης Ευαγγελίδης.

Η συνάντηση έγινε στο CAFE CENTRAL ,το νέο trendy cafe του ξενοδοχείου NAPA PLAZA.