“Εμπειριακή Φιλοξενία, ο δρόμος για αναγέννηση του τουρισμού”

Στρατηγική συνεργασία CIIM και ΠΑΣΥΔΙΞΕ
για προώθηση της στρατηγικής κατάρτισης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Στα πλαίσια της δέσμευσης του ΠΑΣΥΔΙΞΕ για στοχευμένη και πρωτοποριακή δράση προχώρησε σε καταρχήν συμφωνία με το CIIM για συνεργασία σε ψηλού επιπέδου και επίκαιρου περιεχομένου ακαδημαϊκά προγράμματα και σεμινάρια.

Το έτος 2010 μπήκε υπό την θεματολογία της Εμπειριακής Φιλοξενίας και θα περιλαμβάνει

(α) Εισαγωγικές παρουσιάσεις για την EXPERIENTIAL HOSPITALITY από τον διακεκριμένο καθηγητή του Harvard University και director του Cyprus International Institute of Management (CIIM) εντός Φεβρουαρίου

(β) Εκπαιδευτικό συνέδριο με διακεκριμένους παρουσιαστές με θέμα την Εμπειριακή Φιλοξενία και τέλος

(γ) Σεμινάρια και εργαστήριο με θέμα την Εμπειριακή Φιλοξενία εντός του Νοεμβρίου.

Συντονιστής εκ μέρους του ΠΑΣΥΔΙΞΕ ο Χρήστος Ευσταθίου