Ανακούφιση για την συμφωνία.  Ώρα για δομημένο διάλογο.

O ΠΑΣΥΔΙΞΕ εκφράζει την ανακούφιση του για την, έστω στο παρά πέντε,  επιτευχθείσα συμφωνία μεταξύ των εργοδοτικών συνδέσμων και των συντεχνιών που απέτρεψε τα χειρότερα. Η συμφωνία αυτή οφείλει να είναι η απαρχή μιας ευρύτερης κοινής προσπάθειας των κοινωνικών εταίρων για κοινές πλέον διεκδικήσεις

Α. Κοινή προσπάθεια για να καταστεί ο τουρισμός βιώσιμος έναντι των ξένων ανταγωνιστών που στην κυριολεξία μας παίρνουν την μπουκιά από το στόμα.

Β. Κοινή προσπάθεια για επέκταση του χρόνου απασχόλησης τουλάχιστον για εννέα μήνες με απώτερο στόχο την ολόχρονη απασχόληση.

Γ. Τέλος κοινή προσπάθεια για να επανεύρει ο κλάδος την καλοφημία που κατείχε στα πρώτα χρόνια της τουριστικής ανάπτυξης.

Η κοινή πορεία των εταίρων και οι κοινές διεκδικήσεις από το αναπτυξιακό πρόγραμμα του κράτους μπορεί να επαναφέρει την προοπτική στον κλάδο. Ας μην αφεθεί η οικονομία μόνο στο τομέα των υπηρεσιών. Ο τουρισμός προσφέρεται για δικαιότερη κοινωνική πολιτική και πλατύτερη ανάπτυξη, όπου μπορούν να συμμετέχουν όλα τα κοινωνικά στρώματα.