Έκκληση ΠΑΣΥΔΙΞΕ: “Συνεργασία, όχι σύγκρουση!”

Παρακολουθούμε με ανησυχία την δημιουργία προ-συγκρουσιακής ατμόσφαιρας μεταξύ των  εταίρων της ξενοδοχειακής  βιομηχανίας, εργοδοτικών  συνδέσμων  και συντεχνιών, με αφορμή την υποβολή μεσολάβησης από τους κρατικούς φορείς.

Το κράτος είχε υποχρέωση να βοηθήσει τις δυο πλευρές  να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή διευθέτηση. Υπέβαλε εντούτοις προτάσεις που φαίνεται να μην έχουν κοινή βάση αποδοχής και που δεν γεφυρώνουν τις διαφορές. Το χειρότερο όμως είναι η κακή  χρονική επιλογή που αφήνει την βιομηχανία επιρρεπή σε απεργιακά  μέτρα.
Δεν έχουμε κατανοήσει  την ενέργεια του κράτους να παρέμβει την δεδομένη στιγμή. Η επιλογή του χρόνου υποβολής της πρότασης από τον μεσολαβητή δεν εξυπηρετεί την κυπριακή οικονομία και αγνοεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, γεγονός που αντιτίθεται στους όρους εντολής του.
Πέραν αυτού, είναι σχήμα οξύμωρο το κράτος  να υλοποιεί μέτρα οικονομικής στήριξης του τουρισμού καθώς και σχέδια στήριξης της απασχόλησης και συνάμα να προτείνει  γενικές μισθολογικές αυξήσεις. Είναι παράξενο το κράτος να ζητά, και οι συντεχνίες να δέχονται, πάγωμα αυξήσεων στον δημόσιο τομέα και παράλληλα να διεκδικούνται  αυξήσεις στον πλέον επιρρεπή σε κρίση τομέα της οικονομίας, τον τουρισμό.
Επιπλέον οι όποιες πάγιες αυξήσεις δυσχεραίνουν την προσπάθεια για χειμερινή επαναδραστηριοποίηση των ξενοδοχείων, αφού αυξάνουν το λειτουργικό κόστος χωρίς αντίκρισμα. Είναι παράλογο να διεκδικούνται διαχρονικά πάγιες μισθολογικές αυξήσεις με μοναδικό γνώμονα την αρχαιότητα, χωρίς ποτέ να διασυνδέονται με δείκτες αύξησης της παραγωγικότητας, της ποιοτικής βελτίωσης εργασίας  και της εξειδίκευσης.

Η συγκρουσιακή διάθεση στην βιομηχανία μας είναι αποτέλεσμα  της  έλλειψης στοιχειώδους επαφής και συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτικών συνδέσμων και των συντεχνιών, γεγονός που ζημιώνει το περιβάλλον απασχόλησης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.  Καλούμε άμεσα τις δυο πλευρές  να συμπράξουν και να διεκδικήσουν από κοινού τα δίκαια της βιομηχανίας, μαζί και βελτίωση των όρων απασχόλησης. Να διεκδικήσουν από κοινού την άμεση υλοποίηση έργων τουριστικής ανάπτυξης, την αναθεώρηση των νομοθετικών κωλυμάτων στην βελτίωση του ξενοδοχειακού προϊόντος και ασφαλώς την βελτίωση της θέσης των απασχολουμένων στο τομέα, όχι μόνο έναντι των οφειλών του εργοδότη αλλά και έναντι των οφειλόμενων παροχών και ενισχυτικών σχεδίων από το κράτος.

Ως διευθυντές ξενοδοχείων,  αντί να ενισχυθούμε από όλους στην τιτάνια προσπάθεια της βελτίωσης της φιλοξενιακής ποιότητας και  της αποτελεσματικής εμπορίας σε ένα οξύ διεθνές ανταγωνιστικό πεδίο, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε  με εργασιακές αναταραχές. Ο κρατικός φορέας  αποδεικνύει με τις επιλογές του πως δυσκολεύεται να διαδραματίσει τον ρόλο σοφού μεσολαβητή και του πρωτοπόρου ανάπτυξης.    Όμως και οι κοινωνικοί εταίροι χρειάζεται να υπερπηδήσουν την σκιά τους και να επαναπροσδιορίσουν την μεταξύ τους σχέση. Ως ΠΑΣΥΔΙΞΕ θα χαρούμε να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.