Μείωση κόστους ενέργειας, αειφόρος στήριξη στον τουρισμό!

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων ΠΑΣΥΔΙΞΕ συνδράμει στην αειφόρο στήριξη του τουρισμού όπως και στην περιβαλλοντική και ενεργειακή ευαισθητοποίηση καταθέτοντας πρόταση  για Στρατηγική Ενεργειακής Στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Η πρόταση αποσκοπεί στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και του συνεπακόλουθου κόστους με μια ολοκληρωμένη στρατηγική στοχευμένων επιχορηγήσεων για
(α) σταδιακή αντικατάσταση πεπαλαιωμένων εξοπλισμών με ενεργειακά ψηλότερης απόδοσης καινούργιους, καθώς (β) προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον των επενδυτικών επιχορηγήσεων, προβλέπονται δράσεις σωστής χρήσης καθώς και επιμόρφωση ενεργειακής συνείδησης.
Λαμβανομένου  υπόψη πως μια μέσου μεγέθους τουριστική μονάδα αντιστοιχεί με μια μέσου μεγέθους κοινότητα, η πρόταση αποκτά ευρύτερη σημασία. Ταυτόχρονα η ενδεχόμενη μείωση του κόστους ενέργειας θα συνδράμει ουσιαστικά στην αειφορία του κλάδου.  Προκαταρτικοί υπολογισμοί δείχνουν πως ενδεχόμενη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω των προτεινόμενων μέτρων κατά 30% θα επιφέρει στον τουρισμό τα ίδια περίπου οφέλη με την πρόσφατη μείωση 3% του ΦΠΑ. Περαιτέρω    μειώνονται οι κλιματολογικές παρενέργειες και επιτυγχάνονται οι ευρωπαϊκοί  ενεργειακοί στόχοι. Με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια!

Εκφράζουμε την ελπίδα η πρόταση αειφόρας ενεργειακής πολιτικής να τύχει θετικής στήριξης από την ηγεσία των εμπλεκομένων υπηρεσιών και των πολιτικών προϊσταμένων ώστε να προχωρήσει τάχιστα η υλοποίηση. Διαφορετικά η  αναμενόμενη δραματική αύξηση του κόστους  ενέργειας θα επιβαρύνει επικίνδυνα τον τουριστικό ισολογισμό και θα εξουδετερώσει τις όποιες θετικές εξελίξεις προδιαγράφονται.
Η υλοποίηση τέτοιων αλληλοϋποστηριζόμενων σχεδιασμών αποτελούν για κάθε κράτος  δείκτη αειφόρου και σώφρονου πολιτικής.