«Οι εφτά συν μία προτάσεις ΠΑΣΥΔΙΞΕ για υπεροχή της Κύπρου έναντι των ανταγωνιστών της».

Τα κύρια μηνύματα της ομιλίας του πρόεδρου του ΔΣ του ΠΑΣΥΔΙΞΕ  κατά την γενική συνέλευση των μελών του συνδέσμου επικεντρώνονται στην εξεύρεση τρόπων για βελτίωση της θέσης μας έναντι των ανταγωνιστών, στο τρίπτυχο  «προϊόν – ανθρώπινο δυναμικό  και εμπορία».

Επί μέρους στην ομιλία του ο πρόεδρος επαναφέρει την πρόταση για δημιουργία συντονιστικού οργάνου όλης της αλυσίδας της φιλοξενίας προς  αντιμέτωπη της «νωχελικότητας των εξω-τουριστικών παραγόντων».

Σημειώνεται παράλληλα η ανάγκη για βελτίωση της απασχόλησης. «Δεν είναι τα κτίρια που  κάνουν τη διαφορά, αλλά η ποιότητα φιλοξενίας, των υπηρεσιών  και των εμπειριών του επισκέπτη.  H αύξηση της ελκυστικότητας της εργασίας θα αποβεί προς όφελος όλων», δηλώνεται  χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω στην ομιλία τίθεται θέμα τουριστικού οικονομικού ορθολογισμού.
«Η ευημερία των αριθμών οφείλει να πηγάζει από την ευημερία των πελατών» αποτελεί βασική θέση του συνδέσμου. Απαιτείται  να εμπεδωθεί ορθολογισμό,  μέσω πρώτιστα της ολοκληρωτικής ικανοποίησης του πελάτη, αλλά  και των εργαζομένων  όπως  ασφαλώς των επιχειρηματιών.

Ο σύνδεσμος τονίζει εμφαντικά το θέμα της  αειφορίας του τουρισμού ως το  διαβατήριο του μέλλοντος. Η αειφορεία να να καταστεί  συγκριτικό πλεονέκτημα μας και όχι ένα βαρίδιο στα πόδια όλων μας.

Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ  προχώρησε στη μελέτη και παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου για χειμερινή αναζωογόνηση της βιομηχανίας για την περίοδο 2010-2013, σχέδιο  που επείγει να τύχει επεξεργασίας αρμοδίως.

Ο σύνδεσμος ανακοίνωσε την καθιέρωση ετήσιου βραβείου «Προσωπικότητα Φιλοξενίας – Τουρισμού» και της τιμητικής διάκρισης « Διευθυντής Χρονιάς Φιλοξενίας – Τουρισμού».
Με απώτερο στόχο τη λιτή ηθική ικανοποίηση και μια ελάχιστη  αναγνώριση.

Το κυρίως πιάτο: Οι 7+1 προτάσεις ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Στην ομιλία του ο πρόεδρος παρουσιάζει τις 7 συν μια προτάσεις του ΠΑΣΥΔΙΞΕ,  ως κεφαλαιώδη ζητήματα για  αναστύλωση της τουριστικής μας υπεροχής έναντι των ανταγωνιστών στο τρίπτυχο «προϊόν, μάρκετινγκ και  επαγγελματισμό»! Οι εφτά προτάσεις  αναλυτικά:

1η:  Ορθή εστίαση προϊόντος
Να εστιάσουμε τις ενέργειες μας  στο κυρίως παραθεριστικό προϊόν, ως το αναγνωρίσιμο στρατηγικό πλεονέκτημα μας.

2η:  Θεσμική Ανάπτυξη
Η   ανελαστικότητα στην τιμή να εξισορροπηθεί μέσω επείγοντος  εκσυγχρονισμού του  θεσμικού πλαισίου με στόχο το ουσιαστικό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

3η: Διόρθωση Νοοτροπιών
Να σφυρηλατηθεί η ενδο-τουριστική νοοτροπία με ενίσχυση της  πατροπαράδοτης φιλοξενίας και η γενικότερη ευκαιριακή  και συμφεροντολογική νοοτροπία στην ευρύτερη κοινωνία που έχει αντίκτυπο στη τουριστική μας συνείδηση.

4η: Ευρεία Υποδομή.
Να υλοποιηθεί άμεσα ευρεία και καινοτόμος τουριστική υποδομή που θα προσθέτει ελκυστικότητα στο προϊόν.  Με ελκυστικά έργα και δραστηριότητες να αποκτηθεί ένα σημαντικό  προβάδισμα έναντι των  διεθνών ανταγωνιστών.

5η: Προϊόν Αιχμής
Μέσω υποδομής  αιχμής να στοχευθεί η προσέλκυση  παγκόσμιου ενδιαφέροντος από την αφρόκρεμα.  Τέτοια έργα και δραστηριότητες αιχμής θα προσθέσουν επιπλέον αξία και θα αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Κύπρου.

6η: Δίκαιη Εμπορία
Να αναδιαρθρωθεί η εμπορική  και αναπτυξιακή πολιτική με στήριξη από το κράτος. Παράλληλα να επικρατήσει γενικά προσεκτική τιμολογιακή πολιτική καθώς και δίκαιη και ορθή μισθολογική πολιτική.

7η: Αποδοτικό Μάρκετινγκ
Λόγω  της προσομοίωσης όλων των προορισμών, η αποδοτική προβολή αποκτά τεράστια σημασία. Προς τούτο το πλάνο προβολής της Κύπρου πρέπει να τύχει σημαντικής βελτίωσης.

ΣΥΝ ΕΝΑ … Οι εφτά τομείς έχουν πολλαπλάσια αξία όταν ανελίσσεται ο παράλληλα ανθρώπινος παράγοντας.  Η επαγγελματική υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών πρέπει να καταστεί ύψιστος στρατηγικός στόχος. Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ προτείνει προς τούτο την προσφορά σχεδίων ανώτερης κατάρτισης !

Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ  επανέλαβε την δέσμευση του για εποικοδομητική στάση με την κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων στα όποια θέματα αναφύονται.