Τα διευθυντικά στελέχη επωμιστηκαν το βάρος των απεργιών

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αναστολή των εκατέρωθεν μέτρων  σε αριθμό  ξενοδοχείων στην επαρχία Αμμοχώστου και τον τερματισμό της ταλαιπωρίας των πελατών αλλά και των διευθυντικών στελεχών που επωμίστηκαν το βάρος της  απεργίας.

Στις  προκείμενες διαβουλεύσεις θα πρέπει  να κυριαρχήσουν πνεύμα αλληλοκατανόησης  ώστε  να βρεθούν εκείνες οι συμβιβαστικές λύσεις για το καλώς νοούμενο συμφέρον των επιχειρήσεων, αλλά και για τη διασφάλιση στα στελέχη και προσωπικό κοινά αποδεκτών όρων απασχόλησης.

Η επιχειρηματική επιτυχία, η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη δεν αποτελούν όρους αντικρουόμενους, αλλά την  κύρια πρόκληση σε κάθε επιτυχημένο τουριστικό οργανισμό.