Η ανεξίτηλη τραγωδία ως Ευκαιρία Ενεργειακής Ανασυγκρότησης!

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων ΠΑΣΥΔΙΞΕ, επαναφέρει πρόταση του για ανασχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής, ως αποτέλεσμα της ανείπωτης ανθρώπινης τραγωδίας και της απίστευτης καταστροφής της παραγωγικής ικανότητας μας σε ηλεκτρισμό..
Η προσπάθεια για άμεση εξεύρεση τρόπων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατανοητή, την οποία δυστυχώς θα επακολουθήσει ως είθισται άτακτη τιμολογιακή πολιτική. Η ταλαιπωρία που προκύπτει και το αυξημένο κόστος δεν πρέπει να είναι τα μόνα που θα προκύψουν από την κρίση.

Καλείται κράτος και ηγεσία να αξιοποιήσει την ευκαιρία που τόσο τραγικά προέκυψε και να προχωρήσουν άμεσα προς πιο αειφόρους σχεδιασμούς. Πέραν από τις επιδιορθώσεις στην υποδομή αξίας  δισεκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης λόγω σπάταλης χρήσης ή λόγω πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. Προς τούτο προτείνονται άμεσα
(α) Σχέδια αντικατάστασης ενεργοβόρων εξοπλισμών με ενεργειακά αποδοτικότερους,

(β) Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

(γ) Προώθηση ενεργειακής συνείδησης και επιμόρφωση στη σωστή χρήση ενέργειας.

Η πρόταση αποσκοπεί στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και του συνεπακόλουθου κόστους καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με μια ολοκληρωμένη στρατηγική στοχευμένων επιχορηγήσεων, ενώ θα πρέπει πιθανό να αναθεωρηθεί  και ο σχεδιασμός των επενδυτικών δραστηριοτήτων και του κράτους, παράγοντας ίσως το ίδιο μεγάλο μέρος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αναμένεται από κράτος και ηγεσία να ικανοποιήσουν το δημόσιο αίσθημα για ουσιαστική συμβολή προς ένα καλύτερο ενεργειακό μέλλον της Κύπρου με τάχιστο σχεδιασμό και υλοποίηση.

Υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων και των άσχημων δεδομένων καλούμαστε να αδράξουμε την ευκαιρία για ενεργειακή κάθαρση και ανασυγκρότηση ώστε να καταστεί η Κύπρος πρότυπη χώρα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Μετατροπή του χώρου της θυσίας των σε πάρκο περιβαλλοντικής παραγωγής ενέργειας θα ήταν το καλύτερο μνημόσυνο όσων άδικα και τραγικά θυσιάστηκαν.