Αρτηρία Ανάπτυξης των Εργαζομένων η ΑΝΑΔ

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη χιονοστιβάδα περικοπών στα επιμορφωτικά προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ).

Οι  υπάρχουσες ενδείξεις δείχνουν σχεδόν πλήρη αναστολή κάθε μορφής ενδο-επιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης. Το  γεγονός αυτό θέτει τον τομέα της επιχειρηματικής επιμόρφωσης σε υπαρκτό κίνδυνο κατάρρευσης, ενώ αφαιρεί από τις επιχειρήσεις ένα άκρως απαραίτητο εργαλείο βελτίωσης. Το χειρότερο είναι πως αφαιρεί τη μόνη προοπτική βελτίωσης για τον μέσο Κύπριο απασχολούμενο.

Η Αρχή λειτουργεί με εισφορές επιχειρήσεων, και όχι με κρατικές χορηγίες, και στόχος της είναι να παρέχει στην οικονομία υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Επιτελεί σημαντικό έργο, που με κάποιες διορθώσεις ή αναδιαρθρώσεις, δύναται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία.

Η ορθή επιμόρφωση επιφέρει πραγματικό όφελος στην οικονομία μέσα από την βελτίωση και την αλλαγή νοοτροπίας που προκύπτει. Η έλλειψη επιμόρφωσης τουναντίον, προκαλεί ζημιά που τελικά διαχέεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Η αναστολή εγκρίσεων, αποτέλεσμα πιθανόν έξωθεν παρεμβάσεων, καταδεικνύει την έλλειψη ορθής αντίληψης της σημασίας της επιμόρφωσης που φαίνεται πως αντιμετωπίζεται ως έξοδο, και όχι ως επένδυση.

Ο ξενοδοχειακός τομέας χρειάζεται να στηριχτεί ως ο πλέον σημαντικός εξαγωγικός τομέας. Η πλειάδα των Κυπρίων απασχολουμένων στον τομέα έχει άμεση ανάγκη αυξημένης στήριξης για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις ολοένα εντεινόμενες διαφοροποιήσεις και προκλήσεις. Τυχόν αδυναμία στήριξης, ειδικά στο επίπεδο μέσου εποπτικού προσωπικού, θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της πίεσης στην εργοδότηση,  λόγω παρουσίας κοινοτικών με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης.

Η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος στήριξης των γηγενών βρίσκεται στα στοχευμένα προγράμματα αναβάθμισης και επιμόρφωσης, ώστε η διαφορά μισθοδοσίας να εξισορροπηθεί με ποιοτικότερη εργασία. Η επαπειλούμενη δραστική περικοπή των κονδυλίων της ΑΝΑΔ θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χάσμα κόστους – αξίας ανάμεσα σε Κύπριους και κοινοτικούς, που αναπόφευκτα θρέφει την ανεργία, υποθάλπει ρατσιστικές τάσεις και προκαλεί απόγνωση στην αγορά εργασίας. Χιλιάδες άνεργοι μπορεί να απορροφηθούν από τον τουριστικό τομέα, αν γίνουν όσα πρέπει να γίνουν.

Το κράτος οφείλει, ειδικά στον τουρισμό, να εντείνει αντί να μειώσει την επιμόρφωση δίδοντας προτεραιότητα σε προγράμματα που αυξάνουν την απασχολησιμότητα, βελτιώνουν την νοοτροπία, καταπολεμούν την εποχικότητα, ενισχύουν την καινοτομία και βεβαίως υποστηρίζουν την εργοδότηση Κυπρίων.

Η ΑΝΑΔ αποτελεί κεντρική αρτηρία της οικονομικής δραστηριότητας και οφείλει να παραμείνει ζωντανός και υγιής φορέας, ως εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και ως αποκούμπι επιμόρφωσης του μέσου Κύπριου εργαζόμενου.

Οι Κύπριοι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό τομέα, ως ηγετικός τομέας της οικονομίας, έχουν επιτακτικά ανάγκη την στήριξη της επιμόρφωσης τους από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κύπρου).