Είναι ή όχι αιτιολογημένες οι απολύσεις;

Να εκλείψουν οι λόγοι αντικατάστασης των Κυπρίων στα ξενοδοχεία!

Με αφορμή τα όσα λέγονται και γράφονται σχετικά με τις  αντικαταστάσεις Κυπρίων απασχολουμένων στη τουριστική βιομηχανία εκφράζουμε την συμπάθεια μας σε όσους συναδέλφους έχουν απολέσει τις θέσεις εργασίας τους. Ευχόμαστε να βρουν γρήγορα καινούργια απασχόληση και αυτή η περιπέτεια να τους γίνει ευκαιρία για κάτι καινούργιο, ίσως και καλύτερο.
Παράλληλα εκφράζουμε και την  απαρέσκεια μας για την έντονη επιθετική στάση της πολιτείας και την απαξιωτική αντιμετώπιση που τυγχάνει όλη η βιομηχανία στο σύνολο της  για τον ίδιο λόγο.
Η πρακτική της αντικατάστασης Κυπρίων εργαζομένων με κοινοτικούς δεν αποτελεί για τον σύνδεσμο μας την προτιμητέα πρακτική και καλούμε τα μέλη μας να την χρησιμοποιούν με πολλή φειδώ. Είναι όμως όπως σωστά λέχτηκε μια νόμιμη επιλογή και η χρήση της εναπόκειται στην φιλοξενιακή φιλοπατρία του εκάστου αφού ζυγίσει το επιχειρηματικό του συμφέρον αλλά και την εταιρική και κοινωνική του ευθύνη γενικότερα.

Ο σύνδεσμος μας με γνώμονα την ορθότερη αντίληψη της κατάστασης επιθυμεί να θίξει δύο πτυχές που δεν έτυχαν προβολής
1.    Η αντικατάσταση παλαιού προσωπικού πέραν από το στοιχείο μείωσης του μισθολογικού κόστους πιθανόν να εμπερικλείει και την πτυχή της αντιμετώπισης μιας πεπαλαιωμένης και ξεπερασμένης αντίληψης που αντί να βοηθά τις  μονάδες να εκσυγχρονιστούν, στέκει ακούσια εμπόδιο στην ποιοτική αναβάθμιση των. Αυτό θα πρέπει να τύχει άμεσης προσοχής όσων πραγματικά ενδιαφέρονται για το μέλλον των εργαζομένων ωθώντας το εν λόγω προσωπικό στην επιμόρφωση και επικαιροποίηση των γνώσεων τους.

2.    Η αναφορά περί «μη ισότητας»  στην εργοδότηση εμπεριέχει το νεόφερτο στοιχείο της άμεσης ανάμιξης του δομημένου κράτους υπέρ των συμβάσεων και ενάντια στην κείμενη νομοθεσία.  Η έντονη παρέμβαση της παρούσας κυβέρνησης είναι κατανοητή, όχι όμως  η εκτόξευση προειδοποιήσεων για την λήψη μέτρων.

Η ποιοτική βελτίωση των ξενοδοχείων περνά μέσα από ορθολογιστικά αμειβόμενο προσωπικό με υψηλό βαθμό κατάρτισης και φιλοξενιακής νοοτροπίας. Οι Κύπριοι δεν είναι απαραίτητοι στη βιομηχανία. Οι καλοί Κύπριοι επαγγελματίες είναι!
Καλούμε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για το μέλλον της εργοδότησης των Κυπρίων στη βιομηχανία να επικεντρώσουν τις ενέργειες τους στην υλοποίηση μέτρων βελτίωση της επαγγελματικής επάρκειας όσων έκοψαν πίσω, ώστε να πάψουν να κινδυνεύουν να βρεθούν στο επαγγελματικό περιθώριο.  Μόνο ανεβάζοντας την ποιοτική στάθμη εργασίας τους, μπορούμε να τους διασφαλίσουμε σε μεγάλο βαθμό την εργοδότηση.  Αυτή θεωρούμε πως είναι η μόνη κοινωνικά σωστή και επιχειρηματικά αποδεκτή οδός.