Το κράτος χρωστά στους εργαζόμενους ευμενέστερες συνθήκες απασχόλησης

Με την ευκαιρία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ως  ημέρα στήριξης της απασχόλησης,   ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ θέτει επιτακτικά θέμα άμεσης αλλαγής πλεύσης στο τρόπο  κρατικής στήριξης της απασχόλησης στο τουρισμό. Διαφωνούμε με την στήριξη αποκλειστικά μέσω ταχύκαυστων επιχορηγήσεων και εισηγούμαστε την στήριξη  μέσω  εντονότερης αναπτυξιακής αξιοποίησης των εθνικών πόρων, του φυσικού, κλιματικού, φιλοξενιακού  και πολιτιστικού μας υποβάθρου.

Θεωρούμε ως υποχρέωση του κράτους και των λειτουργών του να θέσουν επιτέλους τις απαιτούμενες βάσεις για την δημιουργία σαφώς  ευμενέστερων  προοπτικών  για την ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλά και τον τουρισμό ευρύτερα, ως τον ίσως μόνο πρωτογενή τομέα της οικονομίας   που μπορεί να συνεισφέρει πολλαπλασιαστικά και αειφόρα.

Βάση της προσπάθειας αυτής αποτελεί  πρώτιστα ένα εντονότερα καινοτόμο θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο  που θα βάζει την Κύπρο σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών. Επιπλέον απαιτούνται  η ύπαρξη ανώτατου συντονιστή τουρισμού, η επαναφορά  του οράματος και της σύμπνοιας των αρμοδίων και η προσπέλαση της ασάφειας ρόλου και αναποτελεσματικότητας των θεσμοθετημένων οργάνων. Μαζί με αυτά επείγει η καταπολέμηση της βραδυπορίας των αναπτυξιακών έργων που εντείνουν τις  αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση.

Η άρση των ανωτέρω εμποδίων θα απελευθερώσουν τους  εργαζόμενους στο τουρισμό από την κατάσταση συνεχής ανασφάλειας και επαγγελματικής ομηρίας, αφού οι θέσεις εργασίας συρρικνώνονται και οι μελλοντικές προοπτικές  δεν διαφαίνονται αισιόδοξες, παρά την πληθώρα ελκυστικών και τουριστικά αξιοποιήσιμων πρώτων υλών.

Η μέγιστη ένδειξη εκτίμησης  του κράτους προς τους εργαζόμενους δεν είναι η προσφορά επιδομάτων και επιχορηγήσεων, αλλά η εξασφάλιση των συνθηκών συνεχούς, ποιοτικής και ικανοποιητικά αμειβόμενης απασχόλησης.