ΠΑΣΥΔΙΞΕ:  «Παγοποίηση αρνητικών ενεργειών, να δοθεί σημασία στην ουσία!»

Με αφορμή τις αρνητικές εξελίξεις στον εργατικό τομέα της  ξενοδοχειακής  βιομηχανία, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) εκφράζει την απογοήτευση και την αγωνία του για την στάση  που επιδεικνύεται σε βάρος του τουρισμού της Κύπρου.

Μετά από μια πορεία γεμάτη από ατελέσφορους χειρισμούς φάνηκε πως η ουσία του προβλήματος βρίσκεται ο τρόπος αντίληψης των ιθυνόντων στην ξενοδοχειακή  απασχόληση. Εμείς που ζούμε και αναπνέουμε για τον τουρισμό,  εμάς που η απασχόληση μας εξαρτάται από τους ενίοτε αδέξιους χειρισμούς όλων,  έχουμε το δικαίωμα να αναδείξουμε την ουσία!

1.    Ζητώντας από  το υπουργείο εργασίας να αιτιολογήσει την απόφαση του για την μεσολάβηση.  Για το χρονικό σημείο που επέλεξε και για το περιεχόμενο. Να απαντήσει επιπλέον στο ερώτημα αν η πολιτική αυξήσεων αποτελεί γενική πολιτική, αν η απόφαση να υποβάλει αυτή τη πρόταση έτυχε διεξοδικής μελέτης, αν οι κακές σχέσεις μεταξύ των μερών επιμετρήθηκαν στην απόφαση, αν επιμετρήθηκε η ευρύτερη κατάσταση της τουριστικής οικονομίας, αν έλαβαν υπόψη  τέλος  τις  πιθανές επιδράσεις στην τουριστική προβολή. Οι αναταράξεις θα επιφέρουν ζημιά, θα προκαλέσουν μείωση του τουρισμού και άρα μείωση στην απασχόληση. Θεωρούμε πως η στάση που επιδείχθηκε αντίκειται στα ευρύτερα συμφέροντα του εθνικού τουρισμού.

2.    Η εργοδοτική πλευρά θα κέρδιζε περισσότερα αν υπόβαλλε,  ως όφειλε,  μακρόπνοες και καινοτόμες προτάσεις για συνολική και  σύγχρονη ρύθμιση του κόστους εργασίας σε συνάρτηση με τους δείκτες ανάπτυξης, με το αποτέλεσμα, με την επίδοση και με την εξειδίκευση. Μπορούσε να διεκδικήσει συνολική βελτίωση και διασύνδεση των ψηλών απολαβών με την ανάλογη ψηλή ποιότητα εργασίας, πράγμα που δεν έπραξε.

3.    Τέλος διαφωνούμε με την πρακτική που ακολούθησε η συντεχνιακή πλευρά να απαιτήσει την δεδομένη στιγμή μισθολογικά οφέλη. Οι οικονομικοί δείκτες τρίζουν τα δόντια, ο τουρισμός ζει με επιχορηγημένα μέτρα, οι αερομεταφορείς βρίσκονται στο χείλος της αβύσσου, οι οργανωτές ταξιδιών ζητούν μειώσεις όχι πιο λίγες από 20% για να κρατήσουν τα προγράμματα για την Κύπρο και οι συντεχνίες διεκδικούν,   με το κράτος να συμφωνεί,  αναπροσαρμογές απολαβών με μόνο κριτήριο την αρχαιότητα.

Η ουσία του προβλήματος είναι η έλλειψη ευαισθησίας και η λανθασμένη αντίληψη στην θεώρηση των παγκόσμιων δεδομένων του τουρισμού. Όσοι διαχειρίστηκαν το θέμα  απέτυχαν να επιδείξουν στάση φιλική προς τον εθνικό τουρισμό.  Ο τουρισμός και η απασχόληση υποφέρει από την  ανετοιμότητα  των μερών να οικοδομήσουν σωστό πλαίσιο απασχόλησης για εργασιακή αειφορία. Κύριος ένοχος το κράτος με την διαχρονική απουσία πολιτικής στήριξης της απασχόλησης μέσω αποτελεσματικής οικονομικής τουριστικής ανάπτυξης.

Μετά απ’ όσα προηγήθηκαν καλούμαστε να διαχειριστούμε τον τουρισμό με ψηλό αίσθημα τουριστικής ευθύνης. Προς τούτο πρέπει να υπάρξει κοινής συναίνεσης  παγοποίηση όλων των ενεργειών προς αποδοχή ή απόρριψη της άκαιρης πρότασης για αποφυγή  αρνητικής δημοσιότητας και αναταραχής.

Ταυτόχρονα να υπάρξει αμφίδρομη  σαφής δέσμευση πως καμιά άλλη διαπραγμάτευση δεν θα γίνει στο μέλλον με θέμα απολαβές χωρίς την συμπερίληψη διασύνδεσης με αποτέλεσμα και δείκτες παραγωγικότητας. Επιπλέον, και κυριότερο,  να καθοριστεί πλαίσιο για έναρξη σοβαρών και στοχοθετημένων διαβουλεύσεων με την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων προς ρύθμιση όλων των θεμάτων της απασχόλησης στο τουρισμό.
Το κράτος οφείλει να διαδραματίσει ρόλο ηγέτη και καθοδηγητή, παρά ρόλο απλού διαπραγματευτή. Τα αντιμαχόμενα μέρη να επιδείξουν στάση φιλική προς τον τουρισμό πέραν από κινήσεις τακτικής.

Η μοίρα μας είναι κοινή και αλληλένδετη. Ο πρώτος κοινός στόχος είναι να κερδίσουμε το στοίχημα του διεθνούς ανταγωνισμού και να παραμείνουμε ελκυστικοί σε διεθνές περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα να κερδίσουμε το δεύτερο στοίχημα της ολόχρονης απασχόλησης. Με αυτά ως βάση έχουμε όλοι το δικαίωμα να μοιραστούμε τους καρπούς των επιτυχιών μας, παράλληλα όμως να  συσστρατευόμαστε όταν ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μας κτυπά ανελέητα. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν πολλοί που σιωπηρά αναγνωρίζουν και θα  στηρίξουν αυτή την πορεία.