Τουρισμός:  Ανοιχτοί Αιθέρες κατά της Εποχικότητας

Το θέμα της φιλελευθεροποίησης των αιθέρων από μη ευρωπαϊκές χώρες που ενέκυψε από απόφαση της βουλής έφερε στο προσκήνιο ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, που αποτελεί χρόνια τροχοπέδη στην καταπολέμηση της τουριστικής εποχικότητας.
Η απόφαση της βουλής για άνοιγμα των αιθέρων έτυχε σφοδρής πολεμικής από τους απασχολούμενους στις Κυπριακές Αερογραμμές αλλά και την ίδια την κυβέρνηση, ακολουθούμενη από την ομόφωνη αναδίπλωση της βουλής.
Η τουριστική εποχικότητα είναι υπαρκτό προς επίλυση πρόβλημα, σημαντικότερο από το ίδιο το μέλλον της εταιρίας. Η εποχικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με το άνοιγμα των αιθέρων από τρίτες χώρες, όπως και με διευκολύνσεις στην έκδοση βίζας. Πρόκειται για μέτρα που δεν επισύρουν κανένα κόστος στον κύπριο φορολογούμενο, τουναντίον μειώνουν την εποχιακή ανεργία και αυξάνουν τα κρατικά έσοδα.
Το άνοιγμα των αιθέρων θα είχε, χωρίς αμφιβολία, επιφέρει αύξηση του πτητικού ενδιαφέροντος σε ολόχρονη βάση με πολλαπλάσια εθνικά οφέλη στον τουρισμό, στην απασχόληση και γενικά σε όλο το φάσμα της οικονομίας μας.
Η μονολιθική στήριξη μιας αεροπορικής εταιρείας με καταφανείς ανταγωνιστικές αδυναμίες δεν θα έχει το διατεινόμενο αποτέλεσμα και ούτε προσφέρει υπηρεσία στον τουρισμό της Κύπρου, όπως φάνηκε και από την πτώχευση της Eurocypria. Η διάσωση της είναι επιθυμητή, αρκεί να μην διαιωνίζει τα εμπόδια στην αύξηση της προσβασιμότητας προς την χώρα μας.
Η στήριξη των συμφερόντων μιας μερίδας συμπατριωτών μας κατά της συνολικής προοπτικής αύξησης του τουριστικού ρεύματος σε ολόχρονη βάση προκαλεί αισθήματα πικρίας.
Ο κυπριακός τουρισμός για να απεγκλωβιστεί από την εποχικότητα χρειάζεται απρόσκοπτη και ανταγωνιστική  προσβασιμότητα. Η στήριξη του τουρισμού, ειδικά εκτός περιόδου αιχμής είναι ύψιστη αναπτυξιακή προτεραιότητα. Αυτό επιτάσσει το καλώς νοούμενο κοινό συμφέρον.