ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Πατήστε ΕΔΩ για να συμπληρώστε την αίτηση μέλους στον ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Ο σύνδεσμος δέχεται αιτήσεις για εγγραφή μελών. Μέλη του μπορούν να γίνουν διευθυντές και ανώτερα διεθυντικά στελέχη ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ή άτομα με ανωτερες σπουδές στη hotel management.

 

Τα άτομα τα οποία κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται κατωτέρω είναι εκλέξιμοι για έγγραφη ως Μέλη:

(α) Οι υπηρετούντες ως Διευθυντές ξενοδοχείου ή οποιουδήποτε συγκροτήματος οργανωμένων διαμερισμάτων και ότι επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο διετή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

(β) Οι κατέχοντες δίπλωμα επιτυχούς αποφοιτήσης από τριτοβάθμια ξενοδοχειακή σχολή τουλάχιστο:

(i) διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος και επιπρόσθετα τουλάχιστο διετή προϋπηρεσία ή

(ii) μονοετούς εκπαιδευτικού προγράμματος και επιπρόσθετα τουλάχιστο τριετή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στην ξενοδοχειακή ή επισιτιστική βιομηχανία ή

(ii) είναι κατέχοντες απολυτηρίου επιτυχούς αποφοιτήσεως από δευτεροβάθμια σχολή (Μέσης Παιδείας) και επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο πενταετή προϋπηρεσία εις διευθυντική θέση εις την ξενοδοχειακή βιομηχανία.