ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΔΙΞΕ, ΤΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ?

Download here your CYPRUS HOTEL MANAGERS ASSOCIATION APPLICATION FORM.

Fill it up & send it to info@cyhma.com

Ο σύνδεσμος δέχεται αιτήσεις για εγγραφή μελών. Μέλη του μποορύν να γίνουν διευθυντές και ανώτερα διεθυντικά στελέχη ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ή άτομα με ανωτερες σπουδές στη hotel management.

Τα άτομα τα οποία κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται κατωτέρω είναι εκλέξιμοι για έγγραφη ως Μέλη:

(α) Οι υπηρετούντες ως Διευθυντές ξενοδοχείου ή οποιουδήποτε συγκροτήματος οργανωμένων διαμερισμάτων και ότι επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο διετή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

(β) Οι κατέχοντες δίπλωμα επιτυχούς αποφοιτήσης από τριτοβάθμια ξενοδοχειακή σχολή τουλάχιστο:

(i) διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος και επιπρόσθετα τουλάχιστο διετή προϋπηρεσία ή

(ii) μονοετούς εκπαιδευτικού προγράμματος και επιπρόσθετα τουλάχιστο τριετή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στην ξενοδοχειακή ή επισιτιστική βιομηχανία ή

(ii) είναι κατέχοντες απολυτηρίου επιτυχούς αποφοιτήσεως από δευτεροβάθμια σχολή (Μέσης Παιδείας) και επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο πενταετή προϋπηρεσία εις διευθυντική θέση εις την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

 

Download here your CYPRUS HOTEL MANAGERS ASSOCIATION APPLICATION FORM.

Fill it up & send it to info@cyhma.com