Χρήσιμα νομικά θέματα  που αφορουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων του Διευθυντή Ξενοδοχείου
1. Μπορεί ο Διευθυντής να καλέσει αστυνομία σε περίπτωση που πελάτες δεν συμμορφώνονται με εσωτερικούς κανονισμούς του Ξενοδοχείου; Αποτελούν δηλαδή οι εσωτερικοί κανονισμοί νόμιμο δικαίωμα του Ξενοδόχου; (Ύψος πιστώσεως, ώρα αναχωρήσεως, ώρες γευμάτων κλπ).
Είναι δικαίωμα κάθε Διευθυντή Ξενοδοχείου να καλεί την Αστυνομία όταν και εφόσον παρίσταται ανάγκη. Η Αστυνομία οπωσδήποτε θα ανταποκριθεί και θα επισκεφτεί το μέρος. Ο ρόλος της Αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι μάλλον συμβουλευτικός. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν έχουν καμιά νομική υπόσταση. Πρόκειται περί όρων που θέτει ο κάθε ξενοδόχος στους πελάτες του.

2. Μπορεί ο Διευθυντής να καλέσει Αστυνομία σε περίπτωση αρνήσεως πελάτη να πληρώσει οφειλόμενο ποσό (credit limit); Δικαιούται η διεύθυνση να έχει τέτοιον εσωτερικό κανονισμό;
O Διευθυντής του Ξενοδοχείου δικαιούται να καλέσει την Αστυνομία σε περίπτωση άρνησης πελάτη να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό. Αν από τις αστυνομικές έρευνες διαπιστωθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα π.χ. «εξασφάλιση πίστωσης ή υποχρέωσης δια ψευδών παραστάσεων». Κεφ. 154 Άρθρο 301-τότε η Αστυνομία αναλαμβάνει την πλήρη εξέταση της υπόθεσης. Αν όμως δε διαπιστωθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, η Αστυνομία θα συμβουλεύσει για ειρηνικό διακανονισμό της υπόθεσης και την παραπομπή τους σε πολιτικές αγωγές.
Η διεύθυνση κάθε ξενοδοχείου δικαιούται να έχει τους δικούς της κανονισμούς σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης της αποπληρωμής του λογαριασμού των πελατών τους, π.χ. πληρωμή κάθε μέρα ή εβδομάδα κλπ., αλλά αυτό δεν έχει οποιαδήποτε νομική υπόσταση εφόσον δεν αποδεχτεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

3. Αποτελεί δικαίωμα του ξενοδόχου η κράτηση περιουσίας πελατών οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν το λογαριασμό τους; Μπορεί η Αστυνομία να κληθεί να επέμβει;
Σύμφωνα με το Άρθρο 14(8) & (9) του Νόμου 40?69 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.28/85 και όπως προσβλέπει ο Κανονισμός 61(2) των κανονισμών περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων των 1985, ο Ξενοδόχος έχει δικαίωμα να παρακρατήσει πράγματα που έφερε μαζί του ο πελάτης για τις νόμιμες απαιτήσεις του από τη διαμονή του πελάτη και των προσώπων που τον συνοδεύουν, εκτός από τα είδη που έχει πάνω του ή τα πρόσωπα που τον συνοδεύουν. Σε τέτοια περίπτωση ο Ξενοδόχος είναι υπόχρεος να ειδοποιήσει σε 24 ώρες την Αστυνομία και να περιγράψει συνοπτικά τα πράγματα που κρατήθηκαν.

H Αστυνομία μπορεί να κληθεί για σχετικές έρευνες και ενέργειες ανάλογα με την περίπτωση. Αν από τις έρευνες διαπιστωθεί οποιαδήποτε ποινικό αδίκημα όπως αναφέρθηκε στο ερώτημα 2 τότε η Αστυνομία θα αναλάβει για τα περαιτέρω. Σε ενάντια περίπτωση θα συμβουλεύσει τον ειρηνικό διακανονισμό μεταξύ τους και την παραπομπή τους σε πολιτικές αγωγές.

4. Αποτελεί η υπογραφή του Registration Card από τον πελάτη πράξη δεσμευτική; (contract of agreement).
Εφόσον η υπογραφή στο “Registration Card” είναι για περίοδο παραμονής ενός πελάτη ή του τρόπου διαμονής (bed & Breakfast, H/B etc) τότε η υπογραφή του οπωσδήποτε είναι δεσμευτική σε περίπτωση πολιτικής αγωγής. (ΚΔΤΙ 192/85, Καν. 10 & 64(1) & (2).
Ο Ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την είσοδο εντός του ξενοδοχείου σε περίπτωση που πελάτης αρνηθεί να συμπληρώσει και να υπογράψει το σχετικό δελτίο (registration card) ή να παραχωρήσει το διαβατήριο του.

5. Μπορεί ο Διευθυντής να εισέλθει σε δωμάτιο πελάτου όταν υπάρχει ανάγκη;
Το δωμάτιο στο οποίο ένας πελάτης διαμένει θεωρείται ως η κατοικία του. Συνεπώς αυτό είναι απαραβίαστο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Συντάγματος. Είσοδος σ’ αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν δικαστικού εντάλματος, ή με τη ρητή συγκατάθεση του ενοίκου ή με σκοπό τη διάσωση θυμάτων οποιουδήποτε αδικήματος βίας ή οποιασδήποτε καταστροφή. Επίσης αν έληξε η προθεσμία κλήσεως της μισθώσεως δωματίου ο πελάτης υποχρεούται να το εκκενώσει μέχρι της μεσημβρίας της ημέρας αναχώρησης του. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να το εκκενώσει, ο ξενοδόχος δικαιούται να βγάλει από το δωμάτιο τον πελάτη μαζί με τις αποσκευές του. (ΚΔΠ 192/85, Κανονισμός 54).

6. Ως προς την αστυνομία και το νόμο υπάρχει διαφορά ως προς τα δικαιώματα πελάτου που μένει ενός ξενοδοχείου από πελάτη που απλώς κάνει χρήση των Δημόσιων χώρων; (passant) θα μπορούσε π.χ. κάποιος non-resident να θεωρηθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο και να εκδιωχθεί από τους Δημόσιους χώρους (Public areas) ενός ξενοδοχείου;
H διαφορά που υπάρχει ως προς τα δικαιώματα πελάτη που μένει μέσα στο ξενοδοχείο (residents) από πελάτη που απλώς κάνει χρήση των Public areas (passant) – κοινόχρηστα είναι ότι: O resident μπορεί να χρησιμοποιεί με λογική και σύμφωνα με την επικρατούσα συνήθεια:
Α. Τα δωμάτια που ενοικίασε,
Β. Τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, όπως αυτοί
αναφέρονται στον καν.22 των Κ.Δ.Π 192/85, και
Γ. Των υπηρεσιών του προσωπικού
Ο απλός πελάτης που ίσως επισκέφθηκε το μπαρ του ξενοδοχείου για ένα ποτό ή για να συμμετάσχει σε κάποια δεξίωση, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους, όπως χώρους στάθμευσης, αποχωρητήρια, σκάλες, σαλόνι κλπ.
Ο ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί είσοδο σε πελάτη και σε απλό πελάτη (passant) και να ζητήσει απ’ αυτόν να φύγει από τους Δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου, αν αυτός πάσχει από μολυσματική ή μεταδοτική ασθένεια, ή είναι παράφρων, ή είναι μεθυσμένος, ή είναι σε αποκρουστικό βαθμό ρυπαρός. (ΚΔΠ 192/85, Καν.49 (1). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης ή/και ο απλός πελάτης (passant) χρησιμοποιούν δωμάτια ή κοινόχρηστους χώρους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενοχλούν τους υπόλοιπους ένοικους και πελάτες του ξενοδοχείου.
Τυχόν άρνηση του πελάτη αυτού να φύγει, ο ξενοδόχος μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας η οποία θα επιληφθεί της υπόθεσης. Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος εκ μέρους του πελάτη π.χ. παράνομη είσοδος, Κεφ.154, Άρθρο 280 (είσοδος σε ξένη περιουσία με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος κλπ) ή ως (οκνηρό και άτακτο πρόσωπο, Κεφ. 154, Άρθρο 188 (δ) και (ε) (Συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο κατά τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει διασάλευση της ειρήνης), θα αναλάβει την εξέταση της υπόθεσης και θα παρουσιάσει τον κατηγορούμενο ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιτρέψει στον απλό πελάτη (passant) να χρησιμοποιήσει τους απαραίτητα αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους (Public areas).

7. Δικαιούνται πελάτες (residents) να δεχθούν γυναίκες (non-residents) στο δωμάτιο τους; Τι ακριβώς λέει (ή δε λέει) ο νόμος περί τούτου;
Οι πελάτες (residents) δεν δικαιούνται να δεχθούν γυναίκες (non-residents) στο δωμάτιο τους. Ο Κανονισμός 51 (2) (ΚΔΠ192/85) αναφέρει:
«H χρήση του μισθοθέντος υπνοδωματίου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο εις το μισθώσαντα τούτο πελάτη και εις τα παρ’αυτού ρητώς δηλωθέντα κατά την άφιξή του ως συνοδεύοντα τούτον πρόσωπα».
Οι πελάτες (residents) υποχρεούνται να μη δέχονται επισκέψεις εις τα υπνοδωμάτια εκτός αν ενημερώσουν σχετικά την υπηρεσία υποδοχής του ξενοδοχείου (ΚΔΠ 192/85 καν.64(1) (δ).

8. Πως ενεργούμε με μεθυσμένους πελάτες όταν η οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί τους είναι άκαρπη; Καλούμε Αστυνομία;
Σε περίπτωση μεθυσμένου πελάτη που η οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του είναι άκαρπη να γίνονται οι πιο κάτω ενέργειες από τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου:
1. Aν ο πελάτης είναι σε κατάσταση μέθης χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε ανησυχία μέσα στο ξενοδοχείο, τότε αυτός πρέπει να οδηγείται στο δωμάτιο του με ευγενικό τρόπο χωρίς οποιαδήποτε πρόκληση από μέρους της Διεύθυνσης του ξενοδοχείου. Δικά του πρόσωπα μπορούν να βοηθήσουν.
2. Αν ο πελάτης βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση μέθης που δεν αντιλαμβάνεται καθόλου, τότε η κατάσταση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή αναφορικά με την υγεία του και απαραίτητα πρέπει να ειδοποιηθεί ιατρό ή να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για θεραπεία.
3. Αν όμως ο πελάτης δημιουργεί ανησυχία στο ξενοδοχείο και παρόλο που του έγιναν συστάσεις από τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου, αυτός συνεχίζει να δημιουργεί ανησυχία ή να συμπεριφέρεται κατά απρεπή τρόπο, τότε οπωσδήποτε να ειδοποιείται η Αστυνομία για περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους της. Είναι απαραίτητη συνεργασία ξενοδοχείου και αστυνομίας.

9. Πως σταματούμε του “Hooligans” (ταραχοποιά πρόσωπα) από του να εισέρχονται και κυκλοφορούν στους Δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου;
Το κάθε ξενοδοχείο συστήνεται να διατηρεί «Άνδρες Ασφαλείας» (Security Officers) με σκοπό να εμποδίζουν την είσοδο σε τυχόν ταραχοποιά πρόσωπα ή να τους διώχνουν αν εισήλθαν στο ξενοδοχείο. Απαραίττητα σ’αυτή την περίπτωση οι άνδρες ασφαλείας πρέπει να προσπαθήσουν να τους διώξουν χωρίς να χειροδικούν, εκτός σε περιπτώσεις αυτοάμυνας.
Αν υπάρξουν περιπτώσεις που οι «Ταραχοποιοί» δε συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ανδρών ασφαλείας τους ξενοδοχείου, οπωσδήποτε πρέπει να ειδοποιηθεί η Αστυνομία για να ενεργήσει ανάλογα. Υπόψη μας πάντοτε η συνεργασία και οι καλές σχέσεις που πρέπει να έχει το κοινό με την Αστυνομία.

10. Η κράτηση των διαβατηρίων για λίγο από το Τμήμα Υποδοχής είναι νόμιμη;
Τα διαβατήρια είναι ιδιωτική περιουσία του κάθε πελάτη και γι’αυτό δεν μπορεί ο ξενοδόχος να τα κατακρατήσει, εκτός για σκοπούς καταχώρησης των στοιχείων του πελάτη, όπως αυτά φαίνονται στο διαβατήριό του και επιστροφή αυτού στον ιδιοκτήτη αμέσως. (Καν.64(1) (β) ΚΔΠ 192/85).

11. Εάν πελάτης προξενήσει ζημιά στο ξενοδοχείο μπορούμε να τον χρεώσουμε; Εάν αρνηθεί να πληρώσει μπορούμε να φωνάξουμε Αστυνομία;
Αν πελάτης προξενήσει ζημιά στο ξενοδοχείο και αυτό θεωρηθεί ότι έγινε κακόβουλα, μπορεί ο ξενοδόχος να ειδοποιήσει την Αστυνομία η οποία και αφού επισκεφθεί το ξενοδοχείο θα επιληφθεί ερευνών και την προσαγωγή, ίσως του πελάτη στη δικαιοσύνη. Αν όμως ήταν τυχαία, τότε θα παρακληθεί ο πελάτης να αποζημιώσει τον ξενοδόχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 63(2), ΚΔΠ 192/85, ο οποίος αναφέρει: «Ο πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος στο ακέραιο για κάθε βλάβη ή ζημιά την οποία υπέστη το ξενοδοχείο, οφειλόμενη σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή το προσωπικό που είναι στην υπηρεσία του ή σε κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση ειδών από γυαλί ή πορσελάνη, νιπτήρων κλπ. Βλάβες σε έπιπλα, τάπητες, ρουχισμό κλπ)».

12. Για αντικείμενα που έχασε ο πελάτης, ως ισχυρίζεται εντός ξενοδοχείου, τι ευθύνη φέρει η διεύθυνση; Καλούμε Αστυνομία;

Αν ο πελάτης έχασε αντικείμενα μέσα στο ξενοδοχείο, μπορεί η διεύθυνση του ξενοδοχείου να καλέσει αστυνομία για εξέταση, γιατί πιθανό να μην είναι απώλεια (dropped & lost), αλλά να πρόκειται για κλοπή. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου ευθύνεται για κάθε βλάβη, καταστροφή ή αφαίρεση των πραγμάτων που έφεραν μαζί τους στο ξενοδοχείο οι πελάτες, εκτός αν η ζημιά οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη ή σε επισκέπτη, συνοδό ή υπηρέτη του ή σε ανώτερη βία. (Νόμος 28/85, Άρθρο 14 (3) & (4)).

Σημ.: Υπόψη μας οι ψευδείς καταγγελίες για αντικείμενα αξίας που είναι ασφαλισμένα.

13. Η ασφαλής παραμονή προσωπικοτήτων εντός ξενοδοχείου αποτελεί ευθύνη της αστυνομίας;
Μεταξύ των άλλων κυριοτέρων σκοπών και επιδιώξεων της Αστυνομίας είναι και η προστασία της ζωής των πολιτών, ανεξάρτητα της ιδιότητας τους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι ξένοι υπήκοοι που βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε αυτοί διαμένουν σε συγγενικό του σπίτια ή σε ξενοδοχεία.]
Για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που βρίσκονται στην Κύπρο ως επίσημοι προσκεκλημένοι και διαμένουν σε ξενοδοχεία, η Αστυνομία ενημερώνεται και λαμβάνει τα ανάλογα και αναγκαία προστατευτικά μέτρα.
Αν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα διαμένουν σε ξενοδοχεία, την ευθύνη για την ασφαλή διαμονή τους θα φέρει το ίδιο το ξενοδοχείο. Αν όμως συντρέχουν ειδικοί λόγοι για παροχή αστυνομικής ασφάλειας καλό θα ήταν να ενημερώνεται η Αστυνομία που αφού σταθμίσει την περίπτωση θα αποφασίζει ανάλογα.

14. Περιπτώσεις “Motor Boats” που εισέρχονται σε περιοχή λουομένων.
Απαγορεύεται η είσοδος των “Motor Boats” ή κάθε είδους μηχανοκίνητου ή ιστιοφόρου σκάφους και κάθε τι που ρυμουλκείται από αυτά σε περιοχή που κηρύχθηκε από τον Υπουργό Συγκοινωνιών & Έργων ως περιοχή αποκλειστικά για πρόσωπα που λούονται στη θάλασσα (Νόμος 72/68 Άρθρο 4). Ή χρονική διάρκεια της περιόδου για την προστασία των λουομένων στη θάλασσα είναι μεταξύ των ωρών 07.30-20.30 κάθε μέρα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η Αστυνομική Άκατος μπορεί να μπει σε περιοχή που κηρύχθηκε αποκλειστικά για λουόμενους στη θάλασσα για να σώσει ανθρώπινη ζωή, ή για να διώξει άλλη Άκατο που παραβαίνει το Νόμο.

15. Περιπτώσεις πωλητών παγωτών, φρούτων κλπ επί της παραλίας.

Η πώληση παγωτών, φρούτων κλπ επί της παραλίας απαγορεύεται. Το Άρθρο 3(γ) του βασικού νόμου (Νόμος 52/75), όπως αυτό τροποποιήθηκε την 17.10.1975,αναφέρει: «Απαγορεύεται η στάθμευση, τοποθέτηση, εγκατάλειψη ή ανέγερση στην περιοχή που καθορίζεται στη γνωστοποίηση, οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος, σκάφους, τροχόσπιτου, κάρου, χειράμαξας, δοχείου, εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων, περιπτέρου, σκηνής ή κάθε άλλο είδος παρόμοιας φύσης με τα εν λόγω οχήματα, σκάφη κλπ» εκτός αν έχει άδεια από τον Έπαρχο.
Ακτοφύλακες που μπορούν να διοριστούν από τον Έπαρχο μπορούν να εφαρμόζουν τις πιο πάνω πρόνοιες, πρόσθετα από την Αστυνομία.

16. Περιπτώσεις κόσμου που αφήνει ακαθαρσίες επί της παραλίας ακόμη κι εκεί που υπάρχουν κάλαθοι αχρήστων.

Ο κόσμος οφείλει να διατηρεί την παραλία μας καθαρή. Διαπράττει αδίκημα εκείνος που αφήνει ακαθαρσίες επί της παραλίας (Άρθρο 3(β) του Βασικού Νόμου Κεφ.59). Και σ’αυτή την περίπτωση πρέπει να καθοδηγούν τον κόσμο να χρησιμοποιεί πάντα τους καλάθους των αχρήστων όπου υπάρχουν, ή να βάζουν τα απορρίμματα τους σε σακούλια τα οποία να τοποθετούνται μακριά από την παραλία, ή να τα μεταφέρουν οι ίδιοι σε μέρος απ’ όπου αυτοκίνητο για τη συλλογή σκυβάλων θα πρέπει να τα μαζέψει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε, να καταγγέλλεται για να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο.

17. Οχήματα (δίτροχα και τετράτροχα) που περνούν μπροστά από τα ξενοδοχεία με μεγάλη ταχύτητα και πολύ θόρυβο.

Αν προκαλείται εσκεμμένα θόρυβος με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα ή το μηχανοκίνητο όχημα οδηγείται με υπερβολική ταχύτητα να ειδοποιείται η Αστυνομία για τα περαιτέρω.

18. “Casanovas” οι οποίοι ενοχλούν γυναίκες ενοίκους.

Σε περιπτώσεις προσώπων, καλούμενων “Casanovas” ή κοινώς «καμάκια», οι οποίοι ενοχλούν γυναίκες στα ξενοδοχεία, οφείλει ο ξενοδόχος να ζητήσει απ’αυτούς με ευγενή τρόπο να παύσουν να ενοχλούν και αν παρόλο τούτου, αυτοί συνεχίζουν την ενόχληση, και υπάρχει οποιοσδήποτε παραπονούμενος, τότε ο ξενοδόχος πρέπει να ειδοποιήσει την αστυνομία για να αναλάβει αυτή τις ευθύνες της έναντι τέτοιων προσώπων. (Οκνηρά και άτακτα πρόσωπα Κεφ. 154, Άρθρο 188(δ)).

19. Περιπτώσεις που οχήματα σταθμευμένα στον περίβολο του ξενοδοχείου πάθουν ζημιά.

Ο ξενοδόχος δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά σε οχήματα ή οποιαδήποτε περιουσία που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά ενώ αυτά βρίσκονται σταθμευμένα στον περίβολο του ξενοδοχείου (Νόμος 28/85, Άρθρο 14(7)).

Αν πρόκειται για δυστύχημα, τότε η αστυνομία πρέπει να ειδοποιείται για να επισκέπτεται το μέρος για εξέταση της υπόθεσης γιατί ο χώρος μέσα στο ξενοδοχείο θεωρείται ως δημόσιο μέρος.

Επίσης η Αστυνομία να καλείται για οποιαδήποτε ζημιά για εξέταση και διαπίστωση κατά πόσο πρόκειται περί τυχαίας ή κακόβουλης.

20. Πελάτες που κάνουν τρομερό θόρυβο πάνω στην παραλία και εντός της περιουσίας του ξενοδοχείου.

Πελάτες που κάνουν τρομερό θόρυβο, πάνω στην παραλία και εντός της περιουσίας του ξενοδοχείου, πρέπει να τους υποδειχθεί με ευγενικό τρόπο να παύσουν να προκαλούν άσκοπο θόρυβο. Υπόψη πάντα οι σχέσεις των ξενοδόχων μετά των πελατών.

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει συμμόρφωση από μέρους εκείνων που προκαλούν τον «τρομερό θόρυβο» και εφόσον η παραλία είναι δημόσιο μέρος, καλό είναι να ειδοποιείται η Αστυνομία για περαιτέρω ενέργειες. Το ερώτημα αναφορικά με τους χώρους του ξενοδοχείου απαντάται πλειστάκις σε προηγούμενα ερωτήματα. (Υπόψη και ο Καν. 65(1) (6) ΚΔΠ 192/85).

21. Περιπτώσεις που ένα ξενοδοχείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της τροχαίας.

Η Αστυνομία έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση και έλεγχο της τροχαίας κίνησης, την τήρηση της τάξης πάνω σε δημόσιους δρόμους, διαβάσεις ή σε οποιαδήποτε δημόσια εντευκτήρια, ή πάνω σε χώρους που είναι προσιτοί για το κοινό και την αποτροπή έμφραξης, με την ευκαιρία συγκεντρώσεων κλπ σε δημόσιους δρόμους, ή σε άλλα δημόσια εντευκτήρια και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να υπάρξει συμφόρηση ή μπορεί να εμφραχθεί οποιαδήποτε οδός ή διάβαση (Άρθρο 22, Περί Αστυνομίας Νόμος). Γι’ αυτό αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που η παρουσία της Αστυνομίας, κατά τη γνώμη της διεύθυνσης του ξενοδοχείου, είναι απαραίτητη μπορεί έναν ξενοδοχείο να ζητήσει τις υπηρεσίες της τροχαίας. Η Αστυνομία αφού σταθμίσει το αίτημα από όλες του τις πλευρές θα αποφασίσει ανάλογα και ενημερώσει τη διεύθυνση του ξενοδοχείου.

22. Αν η διεύθυνση του ξενοδοχείου θεωρεί για λόγους συμπεριφοράς (δημιουργία φασαρίας, ενόχλησης άλλων θαμώνων κλπ) έναν πελάτη ανεπιθύμητο, μπορεί να ζητήσει τις υπηρεσίες της αστυνομίας για να τον διώξει;
Μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας για να βοηθήσει. Πρέπει να υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να γίνει κάτι τέτοιο και προπαντός να εκδιωχθεί κάποιος πελάτης από το ξενοδοχείο.

23. Με την αύξηση της ανασφάλειας που σταδιακά αναπτύσσεται και στην Κύπρο, τι προληπτικά μέτρα ασφάλειας πελατών θα μπορούσε να αναλάβει η Διεύθυνση ενός ξενοδοχείου;
Eίναι γεγονός ότι λόγω της διεθνούς τρομοκρατίας παρατηρείται παγκόσμια κάποια ανασφάλεια. Δυστυχώς και η Κύπρος δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Για να καταπολεμηθεί αυτή η ανασφάλεια επιβάλλεται στενή συνεργασία των ξενοδόχων με την Αστυνομία. Οτιδήποτε το ασυνήθιστο και ύποπτο μέσα στο ξενοδοχείο ή οπουδήποτε αλλού να αναφέρεται αμέσως στην Αστυνομία. Επίσης πελάτες που φέρονται ύποπτα ή έχουν συναντήσεις με ύποπτα πρόσωπα, Κύπριους ή μη, να αναφέρονται στην Αστυνομία.