ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ: Σεμινάρια Έναντι Δωρεάν Συνδρομής

Δηλώστε Συμμετοχή σε Ζωτικης Σημασίας Σεμινάρια που συν-διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο και θα σας προσφέρεται η ετήσια συνδρομή σας ΔΩΡΕΑΝ.

Ισχύει για όσα άτομα επιθυμούν, κατά προτίμηση 3-4 άτομα από κάθε επιχείρηση, αρκεί να υπάρχει έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και να υπάρχουν θέσεις.
Έτσι το όφελος σας θα είναι διπλό! Επικοινωνείστε μαζί μας για λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής. info@cyhma.com