(20/6/2019) ΚΥΠΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Κύριος Αθλοθέτης ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Με απόφαση του Δ.Σ. ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ, θέλωντας να συνδράμει ενεργά στην ανάδειξη της αριστείας, των βέλτιστων πρακτικών και των Ευ Πραττόντων, αναλαμβάνει να ειναι ο κύριος χορηγός του φορέα Βραβεύσεων Αριστοξενίας ‘Κύπρια Φιλοξενία’. Η...