Το μέλος του ΔΣ του ΠΑΣΥΔΙΞΕ, κα Ελένη Ασπρογένους, στα πλαίσια της συμμετοχής του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στο πρόγραμμα WEED Out Occupational Violence in HORECA, συμμετείχε στη συνάντηση των εταίρων του project, που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα κατά το Μάρτιο του 2023.

Περισότερα για το project στην ιστοσελίδα https://weedout.eu/en/