(20/12/2019)
Σε πρόσφατη συνεδρία τοΥ ΔΣ του Συνδέσμου λήφθηκε η απόφαση για ουσιαστική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των δράσεων και παρουσίας του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στα τουριστικά δρώμενα. Έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο οι ακόλουθες δρασεις:

1. Εντατικοποίηση των παρεμβάσεων του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στα τουριστικά δρώμενα
2. Εντατικοποίηση της επικοινωνίας του ΠΑΣΥΔΙΞΕ προς τα μέλη του ή δυνητικα μέλη του
3. Ουσιαστική αναβάθμιση των δρασεων Επιμόρφωσης

Προς το σκοπό τούτο το συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει τισ συνεργασίες του με εξωτερτικούς παροχείς υπηρεσιών.

Οι δράσεις θα ανακοινώνουνται εν τη ενάρξη τους.

Εκ μέρους του Δ.Σ.