Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων, ενισχύοντας με τη σειρά του τη φωνή όλων των άλλων φορέων του τουρισμού, καλεί ολόκληρη τη ξενοδοχειακή και κατ’ επέκταση την τουριστική βιομηχανία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για διασφάλιση της τήρησης όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ενέργειες όπως η ενθάρρυνση του προσωπικού ολόκληρης της τουριστικής αλυσίδας για εμβολιασμό, οι αυστηρότεροι έλεγχοι, και η τήρηση των πρωτοκόλλων σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού κρίνονται επιβεβλημένες, και η συμβολή όλων μας είναι αναγκαία για το γενικότερο καλό του τόπου.

Μόνο έτσι θα μπορέσει η Κύπρος να αμβλύνει τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα και ταυτόχρονα όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου να συνδράμουμε, με σκοπό να διασφαλίσουμε όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα για την τρέχουσα τουριστική σεζόν.

 

Λευκωσία 02 Ιουλίου 2021