Η αντιπροσωπία των μελών του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στη Θεσσαλία στα πλαίσια του προγράμματος:
“Ο Προσβάσιμος Τουρισμός ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία”