Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, κατόπιν σημερινής του απόφασης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αλλαγές στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων προς και από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες παραμέτρους αναφορικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό (EU Digital COVID Certificate (EUDCC)), που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, για σκοπούς ομαλής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των ευρωπαίων πολιτών και εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Θα επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία σε όσα πρόσωπα, θα κατέχουν έγκυρο και σε ισχύ ψηφιακό πιστοποιητικό (EU Digital COVID Certificate (EUDCC))  από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, νοουμένου ότι πρόκειται για:

i)   Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, στο οποίο έχει ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό σχήμα αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό δόσεων και έχει παρέλθει ο καθορισμένος, από το Υπουργείο Υγείας, αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης (αναλόγως του εμβολίου που τους έχει χορηγηθεί) και της ημερομηνίας ταξιδιού. Επιπρόσθετα θα είναι αποδεκτά μόνο τα εμβόλια που είναι αδειοδοτημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),  καθώς και τα εμβόλια Sputnik V ή Sinopharm (BBIBP COVID-19).

ii)   Πιστοποιητικό εμβολιασμού στο οποίο αναφέρεται εμβολιασμός με μία δόση αποδεκτού εμβολίου δύο δόσεων (εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή Sputnik V ή Sinopharm) και επιπρόσθετα αναγράφει ότι το άτομο έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Επισημαίνεται ότι αναμένεται να παραχωρηθεί στα κράτη μέλη, μέσω του Κανονισμού, μεταβατική περίοδος  έξι εβδομάδων από την έναρξη ισχύος  του, για όσα κράτη δεν θα είναι ακόμη έτοιμα να εκδώσουν ψηφιακά πιστοποιητικά.

Κατ’ επέκταση οι  κάτοχοι μη ψηφιακών πιστοποιητικών από εκείνα τα κράτη, που θα κάνουν χρήση της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου και δεν θα έχουν εκδώσει από την 1η  Ιουλίου ψηφιακά πιστοποιητικά, θα επιτρέπεται   να εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι και την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από τα κράτη τους. Νοείται ότι με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, σε ότι αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τα εν λόγω κράτη, η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία θα επιτρέπεται μόνο σε κατόχους ψηφιακών πιστοποιητικών.

iii)   Πιστοποιητικό ανάρρωσης κατόπιν παρόδου 14 ημερών από την ημερομηνία δειγματοληψίας του θετικού με RT-PCR αποτελέσματος με διάρκεια ισχύος 180 ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Στην περίπτωση των πιστοποιητικών ανάρρωσης θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα ευρωπαϊκά ψηφιακά πιστοποιητικά ανάρρωσης από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.

iv)   Πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης PCR – RT, με την δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι  για την Κυπριακή Δημοκρατία, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

Σημειώνεται ότι ήδη με το υφιστάμενο Σχέδιο Δράσης Επανέναρξης των πτήσεων έχουν γίνει αποδεκτά τα πιστοποιητικά εργαστηριακής εξέτασης PCR – RT, με την δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 72 ωρών πριν το ταξίδι  για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η διαφοροποίηση με την έναρξη εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού είναι ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους.

Αναφορικά με  τους κάτοχους πιστοποιητικών εργαστηριακής εξέτασης PCR, είτε ψηφιακών ή μη θα ακολουθείται η υφιστάμενη  διαδικασία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass που σχετίζεται με την κατηγοριοποίηση των χωρών (πράσινη, πορτοκαλί, κόκκινη και γκρι κατηγορία).

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας, εκεί όπου κρίνει απαραίτητο, θα προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και κανένας επιβάτης δεν εξαιρείται των δειγματοληπτικών ελέγχων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι επιβάτες που θα ταξιδεύουν προς την Κύπρο θα πρέπει να αναρτούν το ψηφιακό πιστοποιητικό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass.