«Κεφαλαιοποίηση χωρίς εφησυχασμό»

Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΔΙΞΕ – 19/1/2017

«Θεωρώντας ότι η εκπαίδευση είναι η προϋπόθεση μιας οργανωμένης κοινωνίας, μπορούμε να οδηγηθούμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι η πρώτη πολιτική που καλούμαστε όλοι μας να υλοποιήσουμε είναι η πολιτική της ποιοτικής τουριστικής εκπαίδευσης.»

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ κ. Βάσος Κοιλάνης κατά την ομιλία του στην διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017.

Και συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε:

«Απαιτείται έτσι η δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών δομών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση τα διεθνή πρότυπα, ώστε να παράγονται στελέχη καταρτισμένα στο αντικείμενο.

Αναφερόμενος στην καθ’όλα πετυχημένη τουριστική χρονιά του 2016 ο κ. Κοιλάνης ανάφερε ότι η παρούσα θετική και πολλά υποσχόμενη ευκαιρία που μας δίνεται μπορεί να αποτελέσει πρόσκληση και εφαλτήριο, τόσο για τη ριζοσπαστική αντιμετώπιση χρονιζόντων προβλημάτων, όσο και για βελτίωση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας στο άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον. Και συνέχισε λέγοντας ότι γι’ αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε και να τονίσουμε ότι ο τουριστικός τομέας βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πιθανή καθυστέρηση στην εφαρμογή αποφασιστικών και καινοτόμων βημάτων μπορεί να εξανεμίσει τις οποιεσδήποτε ευοίωνες προοπτικές που μας χαρίστηκαν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε στα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν και τόνισε ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, το άνοιγμα νέων αγορών, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η αναβάθμιση υποδομών και ξενοδοχειακών μονάδων, ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, και η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου της καθώς και η βιώσιμη σχέση με το περιβάλλον, αποτελούν στοιχεία μείζονος σημασίας για το κυπριακό τουρισμό.

Στα ίδια πλαίσια ο κ. Κοιλάνης ανέφερε ότι η ποιότητα της τουριστικής βιομηχανίας, δεν εξαρτάται μόνο από τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά βασίζεται και στη συνολική τουριστική συνείδηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των εμπλεκόμενων στις διάφορες τουριστικές δραστηριότητες. Για αυτόν τον σκοπό, άλλωστε επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη για ολιστική κοινωνική προσέγγιση και σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος από το σύνολο των επαγγελματιών μιας περιοχής καθώς και την καθιέρωση του θεσμού «Εβδομάδας Τουρισμού»