Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του «Σχεδίου Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού», για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, όπως επίσης και την άρση απαγόρευσης διαμονής Κυπρίων και μόνιμα διαμενόντων στην Κύπρο, σε τουριστικά καταλύματα, από σήμερα 10/5/21.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τρίτη παράταση του Σχεδίου που αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς αυτό κρίθηκε ως ιδιαίτερα επωφελές για το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας και, κατ’ επέκταση την οικονομία και την κοινωνία της χώρας γενικότερα το 2020. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Σχέδιο έδωσε την ευκαιρία σε διάφορες επιχειρήσεις να παραμείνουν ανοικτές, διατήρησε θέσεις απασχόλησης και έδωσε την ευκαιρία σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να κάνει διακοπές.

Με βάση την τελευταία Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Σχέδιο μπορούν να συμμετάσχουν Τουριστικά Καταλύματα (Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικά Χωριά, Αγροτουριστικά Καταλύματα) που δύνανται να προσφέρουν για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, μέγιστη τιμή 60 ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για δίκλινο δωμάτιο, με πρόγευμα, ανά ημέρα, με ελάχιστη παραμονή τα δύο βράδια.

Η Απόφαση προβλέπει επίσης την κάλυψη του 35% του κόστους διαμονής από το Υφυπουργείο.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιο πάνω Σχέδιο μπορούν να υποβάλουν σχετική δήλωση συμμετοχής στο Υφυπουργείο Τουρισμού.  Σημειώνεται ότι για την περίοδο 10/5/21 – 31/5/21 ισχύουν οι δηλώσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν από τα τουριστικά καταλύματα κατά την προηγούμενη πρόσκληση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Σχέδιο, καθώς επίσης και  δήλωση συμμετοχής, μπορούν να εξασφαλιστούν από την εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου www.tourism.gov.cy (στήλη ανακοινώσεις).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Σχέδιο, για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2021 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2021, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, είναι η Παρασκευή 21 Μαΐου στις 13.00. Τονίζεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Ανακοίνωση Σχεδίου

Λεπτομέρειες

Δήλωση Συμμετοχής