ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΑΣΥΔΙΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
22 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Στρατηγική απασχόλησης στο τουρισμό
2. Μετρησιμότητα δεδομένων και δείκτες
3. Επιβράβευση Αρίστων
4. Κρατική αρωγή
5. Ρόλος συντεχνιών στην πορεία αναβάθμισης
6. Εποχικότητα και αρωγή κράτους
7.Βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος

1. Στρατηγική απασχόλησης στο τουρισμό
Στρατηγική πορεία να στοχεύσει
(α) στην βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης,
(β) στην αειφορεία απασχόλησης, (σωστοί όροι, κοινά αποδεκτή γραμμή εργοδοτών και εργαζομένων), περιφερειακές ιδιαιτερότητες να ληφθούν υπόψη)
(γ) στην ανανέωση με ντόπιο εργατικό δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες
(δ) στην κατάρτιση των εμπλεκομένων μέσα από σύγχρονα μέσα και μεθόδους.

2. Μετρησιμότητα δεδομένων και δείκτες
Βασικό πρόβλημα στην στοχοθέτηση είναι η κατά το δοκούν ερμηνεία των εκάστοτε δεδομένων από όλους ανεξαιρέτως. Σωστά κριτήρια, σωστές δημοσκοπικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία, καθιέρωση.
(α) Μέτρησιμότητα δεικτών ποιότητας απασχόλησης
(β) Παραγωγικότητας
(γ) Ποιότητας εργασίας ανά κατηγορία
(δ) Βαθμός ικανοποίησης απασχολουμένων
(ε) Σύγκριση με διεθνή πρότυπα

3. Επιβράβευση Αρίστων
Η επιβράβευση των αρίστων και των καινοτόμων στο τομέα απασχόλησης πρέπει να τύχει επεξεργασίας από το υπουργείο σας.
Άριστοι εργοδότες, άριστοι απασχολούμενοι, επιβράβευση ποιότητας κλπ.
Η θετική προβολή των υποβοηθεί στην αναπτέρωση του ενδιαφέροντος για απασχόληση στην βιομηχανία.

4. Κρατική αρωγή
(α) Υπάρχουν οι δομές δεν αποδίδουν το αναμενόμενο. Η νοοτροπία είναι απαρχαιωμένη, οι επιδιώξεις δεν υλοποιούνται, ποτέ κανείς δεν φταιει..
• ΑΝΑΔ σωστές επιδιώξεις – αμφίβολα τα αποτελέσματα
• ΚΕΠΑ – Τι κάνει για τον τουρισμό
• ΑΞΙΚ – Τι κάνει τελικά το ΑΞΙΚ?
• Γραφεία Εργασίας (Απασχόλησης) – δεν επιτελούν έργο στην προώθηση της απασχόλησης – εξεύρεσης εργασίας , καθαρά διαχειρίζονται την ανεργία.

5. Ρόλος συντεχνιών στην πορεία αναβάθμισης
• Σημαντικός και χρήσιμος ο ρόλος των συντεχνιών. Οφείλει όμως να διαφοροποιηθεί από αστυνομικός σε υποστηρικτικός.
• Οι συντεχνίες έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στην εργοδοσία υπαλλήλων παρά τα γραφεία απασχόλησης. Για αυτό πρέπει να καταρτιστούν για να επιτελούν ορθότερα αυτό το ρόλο.
• Πέραν αυτού ο ρόλος τους να τύχει ευρύτερης μελέτης και αξιοποίησης. (κατάρτιση, διαφύλαξη όρων εργασίας κλπ)

6. Εποχικότητα και αρωγή κράτους
Η μείωση της εποχικότητας θα προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό. Πρώτος στόχος η συνολική εννιάμηνη απασχόληση.
• (Οικονομικά κίνητρα για 1 ή 2 μήνες επιπλέον λειτουργίας)
• Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας με κρατικά προγράμματα.
• Επιδοτήσεις εκδηλώσεων, σεμιναρίων ανέργων.
Δώσαμε δημόσια τις απόψεις μας

7. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος
Μέσα από προγράμματα κατάρτισης (επιδοτημένα, επιχορηγημένα) για όλες τις βαθμίδες απασχόλησης. Αποφασιστικής και στρατηγικής σημασίας είναι η βελτίωση του επίπεδο των διευθυντών τμημάτων και υπευθύνων τμημάτων που μπορούν να επενεργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι (α) στην προσπάθεια αναστύλωσης της ποιότητας εργασίας αλλά και (β) ως πρέσβεις της βιομηχανίας για προσέλκυση στο επάγγελμα ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού.

• Να τεθούν πρότυπα θέσεων με ανάλογα υποστηρικτικά προγράμματα κατάρτισης με στόχο οι θέσεις αυτές να παραμείνουν σε ντόπια χέρια.
• Οι θέσεις πρώτης γραμμής να τύχουν ευρύτερης υποστήριξης και αναβάθμισης πάλι με στόχο την προσέλκυση εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.
• Επιβραβεύσεις και διακρίσεις, αξιοποίηση κατά την νεκρή περίοδο.