Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοχοχείων, στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει για εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη, καταβάλλει προσπάθειες για συμμετοχή σε εξειδικευμένα Ευρωπαικά Προγράμματα, είτε σαν υποστηρικής, είτε σαν partner, είτε σαν applicant.

Πιο συγκεκριμένα ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ έχει εμπλακεί στα πιο κάτω προγράμματα:

  1. “Intercultural Professional Development in Hospitality”
  2. “Weed out Occupational Violence from HORECA”
  3. “Ο Προσβάσιμος Τουρισμός ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία”