Συνεδρία Δ.Σ. ΠΑΣΥΔΙΞΕ στο Όμοδος

Πραγματοποιείται την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 η επόμενη συνεδρία του ΔΣ στο γραφικό ορεινό θέρετρο του Ομόδους.

Θέματα της συνεδρίας θα είναι η ετοιμασία για την επόμενη γενική συνέλευση, ανασκόπηση των τουριστικών αγορών, ανασκόπηση της εφαρμογής της νέας σύμβασης στα ξενοδοχεία, επιμορφωτικές δραστηριότητες των μελών κ.α.

Της συνεδρίας θα ακολουθήσει γεύμα σε τοπική ταβέρνα, ενώ θα προηγηθεί ξενάγηση στην τοπική σχολή οινολογίας.

Προσκλήθηκαν να παραστούν μέλη μας που κατάγονται από την περιοχή.