ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υποβάλαμε τις θέσεις μας για το τι πρέπει να γίνει

(16 Σεπτεμβρίου 2009)

 

 

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων εκπροσωπεί τα προσοντούχα διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχειακών μονάδων της Κύπρου.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι μέσα από την δράση του να στηρίζει (αλλά και να διασφαλίζει)

(α) τον κυπριακό τουρισμό στην ολότητα του

(β) την ορθή τεχνοκρατική υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής του κράτους.

(γ) το θεσμικό πλαίσιο και την εφαρμογή στην ξενοδοχειακή υποδομή

(δ) την επαγγελματική πρόοδο, ανέλιξη και βελτίωση των μελών του,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του νέου ΔΣ σας καταθέτουμε τις απόψεις μας για τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τον τομέα μας

1. Ανασύνταξη στρατηγικού σχεδιασμού

2. Θεσμικό πλαίσιο. Πρόταση τροποποίησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων

3. Δημιουργία κοινού φορέα τουρισμού

4. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στις τουριστικές συσκέψεις

5. Θεσμοθέτηση συστήματος επιμόρφωσης και χορηγία των ετήσιων επιμορφωτικών συνεδρίων και εκδηλώσεων του συνδέσμου

6. Θεσμοθέτηση ετήσιων τουριστικών βραβείων από τον ΠΑΣΥΔΙΞΕ

7. Θεσμοθέτηση τουριστικών και ξενοδοχειακών δεικτών ποιότητας

8. Θεσμοθέτηση ετήσιας έρευνας ξενοδοχειακής ποιότητας

1. Ανασύνταξη στρατηγικού σχεδιασμού

Αναμένεται από το ΔΣ του οργανισμού να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική πλεύση του κυπριακού τουρισμού και την διασφάλιση της ορθολογιστικής κρατικής συνεισφοράς.

Αναμένεται από το νέο ΔΣ να θέσει τις βάσεις για εκσυγχρονισμό του συστήματος και της νοοτροπίας διαχείρισης του εθνικού τουριστικού πλούτου εντός του οργανισμού

Αναμένεται από το ΔΣ του ΚΟΤ να δώσει όπου χρειάζεται τις απαιτούμενες μάχες για να κερδίσει η τουριστική βιομηχανία την απαιτούμενη προσοχή και προτεραιότητα από τα εξωτουριστικά κρατικά τμήματα

2. Θεσμικό πλαίσιο. Τροποποίησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων διευθυντών

Η ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας περί διευθυντών ξενοδοχείων που ουσιαστικά καταργεί (και δεν διευρύνει) τα ακαδημαϊκά προσόντα των δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η προτεινόμενη κατάργηση δημιουργεί συνθήκες για περαιτέρω υποβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος γιατί αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο κακής εφαρμογής προκαλώντας την περαιτέρω βύθιση των προτύπων. Έχουμε υποβάλει εισηγήσεις και πήραμε καταρχήν θετικές ενδείξεις από ανώτερους υπηρεσιακούς παράγοντες.

3. Δημιουργία κοινού φορέα τουρισμού

Ενώ όλοι συμφωνούν στην δημιουργία κοινού φορέα τουριστικών συνδέσμων δεν γίνεται η απαραίτητη προεργασία. Ο ΚΟΤ θα μπορούσε να αναλάβει διαδικαστικό ρόλο

4. Συμμετοχή του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στις τουριστικές συσκέψεις

Αναμένουμε την πρόσκληση και του ΠΑΣΥΔΙΞΕ στις εκάστοτε υπηρεσιακές συσκέψεις. Η εφαρμοσμένη πολιτική του οργανισμού και της κυβέρνησης συνήθως βασίζεται συνήθως στις απόψεις και εισηγήσεις των επιχειρηματικών συνδέσμων και των υπηρεσιακών. Η δική μας παρουσία (ως ο μόνος αποδεδειγμένα ακαδημαϊκά θεσμοθετημένος σύνδεσμος) θα επιφέρει μια εξισορρόπηση των επιχειρηματικών επιδιώξεων για το ευρύτερο κοινό όφελος.

5. Συστήμα συνεχής επιμόρφωσης και χορηγίας των ετήσιων επιμορφωτικών συνεδρίων και εκδηλώσεων του συνδέσμου

Κύριο μέλημα μας η περαιτέρω βελτίωση της ακαδημαϊκής επάρκειας των μελών μας για να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού. Μέσα στα πλαίσια αυτά να περιληφθούν και χορηγηθούν εκδηλώσεις όπως

(α) το ετήσιο επιμορφωτικό συνέδριο μας,

(β) επιμορφωτικές επισκέψεις σε διεθνούς επιπέδου τουριστικά προϊόντα,

(γ) σχέδιο συνεχούς κατάρτισης,

(δ) θεσμοθέτηση κοινών εκδηλώσεων τους επιχειρηματικούς συνδέσμους κλπ

9. Θεσμοθέτηση ετήσιων τουριστικών βραβείων από τον ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Ο σύνδεσμος μας προχωρεί στην εξαγγελία και θεσμοθέτηση ετήσιων τουριστικών βραβείων. Προς τούτο θα ζητηθεί η χορηγία του οργανισμού σας.

10. Θεσμοθέτηση τουριστικών και ξενοδοχειακών δεικτών ποιότητας

Θεσμοθέτηση και υλοποίηση συστήματος benchmarking για την επιμέτρηση της ποιότητας της τουριστικής βιομηχανίας σε ετήσια βάση με την δημοσίευση ενός hotel quality index (ποιότητα προϊόντος, ποιότητα εργασίας, ικανοποίηση πελατών κοκ).

Θεσμοθέτηση επιπλέον κριτηρίων (συμπληρωματικά των αστέρων) για ποιοτική διάκριση των ξενοδοχείων επί τη βάση καταλόγου επιπλέον κριτηρίων.

11. Θεσμοθέτηση ετήσιας έρευνας ξενοδοχειακής ποιότητας

Ο σύνδεσμος μας προγραμματίζει την θεσμοθέτηση ετήσιων ερευνών για επιμέτρηση της ποιότητας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Τα κριτήρια και οι πηγές θα ανακοινωθούν σύντομα. Αναμένουμε από τον οργανισμό ΚΟΤ να στηρίξει τον θεσμό. Ο σχεδιασμός να ανατεθεί σε ομάδα έρευνας σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Οι συμμετέχοντες επιχειρήσεις να επιδοτούνται.

Ευχαριστούμε που μας δίδεται η ευκαιρία αυτών των συναντήσεων και θέτουμε για πολλοστή φορά τον εαυτό μας στην διάθεση των τουριστικών αρμοδίων για τον κοινό σκοπό, την αειφορία του κυπριακού τουρισμού