Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου η τελετή της υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΠΑΣΥΔΙΞΕ και του ΤΕΠΑΚ.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας  καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
Συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
Επαγγελματική / εργασιακή καθοδήγηση φοιτητών και νέων αποφοίτων
Διοικητική εκπαίδευση φοιτητών με τοποθέτηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μπορούν να παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις, διασκέψεις, ιστοσελίδες και άλλα.

Ακολουθεί φωτορεπορτάζ