(5/3/2015) Βρισκόμαστε στους πρώτους μήνες του 2015 και έχουν ήδη διαφανεί οι δύσκολες συνθήκες μέσα από τις οποίες θα περάσει και πάλι ο Κυπριακός τουρισμός ο οποίος παραμένει επιρρεπές στον επηρεασμό από ασταθείς εξωγενείς παραμέτρους σε ένα ιδιαίτερα απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το 2015 αναμένεται να είναι και πάλι μια απρόβλεπτη χρονιά με σοβαρές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Η συλλογική διαχείριση των νέων προκλήσεων δεν μπορεί να είναι σχήμα κενού περιεχομένου, ούτε ένα περιστασιακό σύνθημα. Ήταν πάντοτε η πεποίθησή μας πως για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη και για αυτό καλούμαστε να ανταποκριθούμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Ο ρόλος όλων μας, είναι σπουδαίας και κομβικής σημασίας, σε αυτά τα πλαίσια. Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι η πιο ασφαλής συνταγή για θωράκιση από τις παρενέργειες της κρίσης, είναι η παραπέρα βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας για όλη την αλυσίδα φιλοξενίας. Και κάτι τέτοιο προϋποθέτει μια ακλόνητη δέσμευση στην ποιότητα από όλους μας.

Δυστυχώς όμως η κατάσταση που παρουσιάζεται στον ΚΟΤ με τις σχέσεις της διεύθυνσης και του Δ.Σ. να έχει φθάσει σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους και μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί.

Αναμένουμε όπως τα θέματα που ταλανίζουν τον Κ.Ο.Τ. και τον αποπροσανατολίζουν από τους καθορισμένους στόχους του θα τύχουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Μόνη έγνοια του Οργανισμού θα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του για ουσιαστική ανάπτυξη του τουρισμού σε στενή συνεργασία με όλους τους εταίρους του κυπριακού τουρισμού.

Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.
05 Μαρτίου 2015