Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ προτείνει …
Μέτρα απάμβλυνσης εποχικότητας  και βελτίωσης της ποιότητας απασχόλησης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Μέσα στη προσπάθεια να υποστηρίξουμε στην επίλυση ή απάμβλυνση των προβλημάτων στην απασχόληση στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα που σκοπό έχουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα.

Σκοπός Μέτρων
(α) την απάμβλυνση της εποχικότητας
(β) την ποιοτική βελτίωση των εργαζομένων
(γ) την συνεχή περαιτέρω κατάρτιση των
(δ) την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής στήριξης
(ε) την βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Δέσμη Μέτρων
(1) Μεταβλητή επιλογή περιόδου αναστολής (από Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο)
(2) Δικαίωμα επί μέρους αναστολής υπηρεσιών (ή αλλαγή χρήσης) κατά την χειμερινή περίοδο.
(3) Δημιουργία υπηρεσίας επαγγελματικής κατάρτισης
(4) Επίδομα κατάρτισης επιπλέον του ανεργιακού επιδόματος
(5) Επίδομα επαγγελματικού προτύπου εκατέρωθεν.
(6) Επιχορήγηση βελτιώσεων υποδομών για τις ανάγκες του προσωπικού.

Αναλυτική παρουσίαση δέσμης μέτρων
ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. Δικαίωμα επιλογής περιόδου αναστολής από το ξενοδοχείο.
Στο παρών στάδιο το δικαίωμα αναστολής δίδεται αρχές Νοεμβρίου και αναστέλλεται 31 Μαρτίου. Κατά αυτό τον τρόπο μαζεύεται η προσφορά κρεβατιών στο μήνα Απρίλιο, μήνα εξ αντικειμένου δύσκολο για κρατήσεις και (μεταξύ μας ) με ακριβό για μισθολόγιο λόγω Πάσχα.
Με την δυνατότητα  επιλογής μεταξύ Απριλίου ή Νοεμβρίου εξ ολοκλήρου ή τμηματικά,  αλλά με σύνολο αναστολής όχι πέρα των πέντε μηνών επιτυγχάνεται καλύτερη πληρότητα Απριλίου σε όσους τον επιλέξουν, ενώ δίδεται η δυνατότητα να τύχει εκμετάλλευσης και ο Νοέμβριος ως ηπιότερος μήνας για τουριστικές αγορές. Μπορεί κατά αυτό τον τρόπο να επιμηκυνθεί σταδιακά η περίοδος απασχόλησης με όσα θετικά μπορεί κάποιος να σκεφτεί.

(2) Δικαίωμα επί μέρους αναστολής υπηρεσιών (ή αλλαγή χρήσης) κατά την χειμερινή περίοδο.

Οργανωμένα διαμερίσματα να μπορούν να μετατρέπονται σε bed only. Αυτό σημαίνει η επιχείρηση μπορεί να υπενοικιάζει διαμερίσματα χωρίς την υποχρέωση να διατηρεί υπηρεσίες κουζίνας, εστιατορίου, μπαρ κλπ. Σε αντίθεση τώρα αναστέλλει εργασίες  όλη η επιχείρηση.

Επιπλέον να δίδεται η ευκαιρία προσωρινής αλλαγής χρήσης της επιχείρησης κατά την περίοδο αυτή π.χ.  χρήση ως χώρος κολλεγίου, χρήση ως οίκος διαχειμώνευσης  κλπ.
ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

3. Δημιουργία επιχορηγημένης υπηρεσίας επαγγελματικού προσανατολισμού για σκοπούς ενδοεπιχειρισιακής κατάρτισης.

Η υπηρεσία αυτή δύναται να έχει μορφή μόνιμη ή εποχιακή, ή να λειτουργεί ως ενδοεπιχειρησιακή ή ως μορφή μόνιμου  εξωτερικού συνεργάτη. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η επιστημονική διακρίβωση των προσωπικών αναγκών  κατάρτισης κάθε υπαλλήλου και την προσφορά σε αυτό της ανάλογης επιλογής μαθημάτων.
Οι ανάγκες κατάρτισης θα πηγάζουν από τη θέση και τις τυχόν αδυναμίες του υπαλλήλου.
Ο υπάλληλος είναι υπόχρεος να τηρεί προσωπικό αρχείο κατάρτισης για 5 χρόνια  και να το επιδεικνύει όπου χρειαστεί.

4. Παροχή επιδόματος κατάρτισης επιπλέον του ανεργιακού.

Με το δικαίωμα (επίδομα) αναστολής να δίδεται η δυνατότητα επιλογής επιμορφωτικών προγραμμάτων συγκεκριμένου αριθμού ωρών και με βάση τις καταγραφείσες  ανάγκες κατάρτισης των  υπαλλήλων.

Τοπικές και άλλες εκπαιδευτικές εταιρείες θα αναλαμβάνουν την επιμόρφωση τους  και οι υποψήφιοι με την επιτυχή παρακολούθηση και αποφοίτηση θα δικαιούνται το επίδομα χειμερινής επιμόρφωσης ΕΠΙΠΛΕΟΝ του επιδόματος ανεργίας.
Τα μαθήματα θα γίνονται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε λειτουργία με ανάλογη επιχορήγηση των από τις αρχές.  (Ακόμα ένα κίνητρο να παραμείνουν σε λειτουργία υπό τύπο μικρών κολλεγίων προσωπικού).

5. Επίδομα αναστολής σε υπάλληλο με υποχρέωση εξετάσεων προτύπου.

Υπάλληλοι σε αναστολή που λαμβάνουν μέρος σε μαθήματα εξασφάλισης του επαγγελματικού προτύπου της αρχής Α ΝΑΔ θα δικαιούνται τύπον υποτροφίας, ή επίδομα επαγγελματικού προτύπου επιπλέον του ανεργιακού.
Κάθε κάτοχος του ανάλογου επαγγελματικού προτύπου πιθανό να δικαιούται προτεραιότητα στην επιλογή θέσεων.

Υπάλληλοι χωρίς δικαίωμα ανεργιακού θα δικαιούνται αυξημένο επίδομα προτύπου.

(6) Επιχορήγηση βελτιώσεων για τις ανάγκες του προσωπικού.
Το επίπεδο των χώρων διαμονής, σίτισης, ανάπαυσης και ίσως εργασίας μπορεί να βελτιωθεί αισθητά.
Εισηγούμαστε σχέδιο επιχορήγησης τέτοιων βελτιώσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη εκτέλεσης εργασίας και αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των υπαλλήλων, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της ξενοδοχειακής απασχόλησης.

Πέραν αυτών τίθεται θέμα λειτουργίας επιχορηγημένων σταθμών για φύλαξη παιδιών μέχρι αργά το βράδυ για διευκόλυνση των εργαζομένων μητέρων.