Κοινό φορέα  για ισχυρότερο τουρισμό

Η εισήγηση για δημιουργία ενός ισχυρού, αξιόπιστου και πλήρως επαγγελματικού φορέα με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών στην τουριστική οικονομία  μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Η πρωτοβουλία για υλοποίηση του φορέα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, έστω και με ασαφές καθεστώς, ανεξάρτητα από την πατρότητα της ιδέας. Η  άμεση έναρξη διεργασιών για κοινή δράση είναι απόλυτα επιβεβλημένη προς αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων προκλήσεων της αγοράς.

Σκοπός της άμεσης δημιουργίας του φορέα θα πρέπει να είναι κατά την κρίση μας σε πρώτη φάση η επείγουσα υλοποίηση ενός τουλάχιστον τριετούς σχεδίου δράσης. Η πρώτη φάση περιλάμβανε την αρχική αναχαίτιση των μειώσεων, η επόμενη φάση απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό και δέσμη μέτρων αναστροφής του κλίματος και στο τρίτο τελικό στάδιο να δοθεί βαρύτητα σε μέτρα ομαλοποίηση της αγοράς.

Μεσοπρόθεσμα σκοπός θα πρέπει να είναι η προστασία της βιωσιμότητας των  επενδύσεων, η αειφορία και εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος  και παράλληλα ο διασφάλιση ψηλού επιπέδου απασχόληση σε όλο το φάσμα του τουρισμού. Επιπλέον στόχος θα πρέπει να είναι η εξάσκηση διεκδικητικής τουριστικής πολιτικής, όπως και ο αποτελεσματικός έλεγχος των κρατικών παροχών και δαπανών στο τουρισμό.

Εμείς,  ως ΠΑΣΥΔΙΞΕ,  δηλώνουμε  απόλυτα έτοιμοι να συστρατευτούμε με όλους ανεξαιρέτως τους πιστούς υπηρέτες του τουρισμού και  να περάσουμε από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση του φορέα. Στόχος μας είναι να τεθούν οι βάσεις για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, για βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και  η μεθοδική αναχαίτιση  της κατά περιόδους κακής διαχείρισης και αδιαφορίας της πολιτείας έναντι του τουριστικού εθνικού πλούτου.