27-9-2009 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανθρώπινο δυναμικό, η αιχμή του δόρατος του εθνικού τουρισμού.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού,  ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ καλεί σε δράση για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη του ανθρωπινου δυναμικού στον τουρισμό, το οποίο θεωρεί ως τον κύριο πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης.

Θεωρούμε την αντιμετώπιση της αναβάθμισης και στήριξης του έμψυχου δυναμικού ως επιφανειακή και ημιτελής, ανησυχούμε για την διαχρονική έλλειψη συνολικού πλάνου, για την μη ικανοποιητική χρηματοδότηση δράσεων,  βεβαίως ανησυχούμε για την αποψίλωση και την αποκυπροποίηση του τουρισμού.

Αναμένεται από όλους  τους κοινωνικούς εταίρους,  αλλά πρωτίστως από τους φίλους  εντεταλμένους τεχνοκράτες  να δώσουν πλέον την απαιτούμενη προσοχή και προτεραιότητα στην αναβάθμιση του κύριου πυλώνα του κυπριακού τουρισμού.

Ο εθνικός τουρισμός χρειάζεται (α) στρατηγική ενδοτουριστικής απασχόλησης, αλλά και (β) στρατηγική ευαισθητοποίησης όλου του φάσματος  της κοινωνίας. Οι δεκάδων εκατομμυρίων επενδύσεις στο τομέα υποδομής δεν θα αποδώσουν αν παράλληλα δεν γίνουν άμεσα σημαντικές και καινοτόμες επενδύσεις στον ανθρώπινο παράγοντα.

Τρεις είναι οι κύριοι στόχοι του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού
(α) επαναπροσέλκυση εργατικού δυναμικού στα τουριστικά επαγγέλματα
(β) επανακυπριοποίηση της ευρύτερης νοοτροπίας στη κοινωνία.
(γ)  ορθότερη προσέγγιση όλων των φορέων ενδοτουριστικά και εξωτουριστικά.

Η διαχρονική αξία του τουρισμού μας δεν βρίσκεται στα τοπία μας ή στο δομημένο περιβάλλον, αλλά στον φιλικό, φιλόξενο και ψηλά καταρτισμένο Κύπριο.

Η  Κύπρος μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς του κύριους ανταγωνιστές της  με κύριο όπλο την ποιοτική φιλοξενία, την υψηλή στάθμη ανθρώπινου δυναμικού και την εξειδίκευση αιχμής σε τομείς συναφείς με τουρισμό, υπηρεσίες και αναψυχή.

Έχοντας αυτά ως αιχμή δόρατος μπορεί να επανέλθει ο τουρισμός σε πορεία προόδου και επιτυχίας. Αναμένουμε την δέσμευση όλων των εμπλεκομένων για κοινή πορεία.