ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΥΔΙΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με την ευκαιρία  της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων απευθύνει χαιρετισμό στους ανθρώπους του τουρισμού, εκφράζοντας ευαρέσκεια για τα μέχρι στιγμής συγκριτικά ικανοποιητικά αποτελέσματα της φετινής χρονιάς.

Παράλληλα απευθύνει έκκληση προς τα κέντρα αποφάσεων να διαχειριστούν τον τουρισμό με την απαιτούμενη προσοχή και διορατικότητα, εκτιμώντας ορθά το εκτόπισμα του και τις προοπτικές στην κυπριακή οικονομία.
Η παρούσα δεινή κατάσταση της οικονομίας, ως αποτέλεσμα των διαχρονικά λανθασμένων εκτιμήσεων  και πράξεων,  έχει καταδείξει πως η ευημερία μας πρέπει να οικοδομηθεί σε τομείς που ως  λαός και χώρα μπορεί να αναδείξουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι εξοικονομήσεις να γίνουν σε μη παραγωγικούς τομείς και στις αναρίθμητες ανελαστικές δαπάνες.
Εκτιμούμε πως τα χαρακτηριστικά μας ταιριάζουν καλύτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, αρκεί να τυγχάνει εφαρμογής εστιασμένος στις απαραίτητες αρχές και αξίες. Όπου αντιγράψαμε με περισσή ευκολία μοντέλα ανάπτυξης και τρόπους σκέψης ξένα προς την νοοτροπία μας το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό.

Θα πρέπει να έχουν  πεισθεί πλέον όλοι πως  ο τουρισμός, αποτελεί τον πιο ελπιδοφόρο τομέα πρωτογενούς και αειφόρου ανάπτυξης.  Αποδείχθηκε κατά την δεκαετία του 1980 όπου με ορθό και μακρόπνοο προγραμματισμό, αξιοποιήθηκαν τα έμφυτα προσόντα μας ως λαός και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά με τεράστια οικονομική επιτυχία. Ο τουρισμός ήταν και τότε η ατμομηχανή που ώθησε ολόκληρη την οικονομία προς τα εμπρός.

Στο σημερινό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι πιθανότητες επιτυχίας μπορεί να αυξηθούν κατακόρυφα εάν και εφόσον (α) κάνουμε τις απαιτούμενες διορθώσεις στη λανθάνουσα νοοτροπία, (β) επανακτήσουμε πλήρως την απαιτούμενη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και (γ) λάβουμε σοβαρότερα υπόψη την ήπια αειφορία, ο τουρισμός έχει την δυνατότητα να διαπρέψει και να επανακτήσει την αξία που κατείχε.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί όμως η χωρίς άλλη χρονοτριβή έναρξη μεγάλων έργων βασικής και αιχμικής τουριστικής για θωράκιση των κλιματολογικών πλεονεκτημάτων, η ολόχρονη αξιοποίηση των, όπως και η βελτίωση της παρατηρούμενης φθοράς σε αρχές φιλοξενίας και εξυπηρέτησης.  Το ανθρώπινο δυναμικό ήταν και παραμένει η αιχμή του δόρατος κάθε χώρας.

Ο τουρισμός είναι η ορθότερη επιλογή ανάπτυξης έχει πολλαπλασιαστικές ιδιότητες και πρέπει να προφυλαχτεί από τυχόν επιδρομές περικοπών.