«Ο Τουρισμός μπορεί να ηγηθεί της Οικονομικής Ανάκαμψης!»

Γενική Συνέλευση  ΠΑΣΥΔΙΞΕ

«H Κύπρος διέρχεται την πλέον κρίσιμη καμπή στην μετα-εισβολική ιστορία της και οφείλει να διαχειριστεί τους πόρους της και τους ανθρώπους της στο μέγιστο δυνατό, για να εξέλθει το γρηγορότερο από την κρίση, με τις όσο δυνατό λιγότερες πληγές».

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ κος Πόλυς Καλλής κατά την ομιλία του στη διάρκεια της ετήσιας Γ.Σ. του Συνδέσμου στο ξενοδοχείο HILTON, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013.

Ο Τουρισμός, ανάφερε στην συνέχεια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, αποτελεί την ιδανική οικονομική δράση που ωθεί τις εθνικές οικονομίες να εξέλθουν από την ύφεση.

Για να γίνει αυτό, όπως ανάφερε, ο τουρισμός πρέπει να αναδειχθεί σε Μείζονα Οικονομική Προτεραιότητα και να τύχει της πρέπουσας άμεσης αυξημένης προσοχής, γεγονός με το οποίο συμφώνησε, εξ αρχής, η Τρώικα.

«Δεν χρειάζονται υπερβολικές δαπάνες, αλλά μάλλον διόρθωση στρεβλώσεων και παραλήψεων, όπως:

  • Επαύξηση του κρατικού ενδιαφέροντος
  • Άμεση προκήρυξη έργων νέων μορφών τουριστικής ανάπτυξης
  • Διατήρηση της προωθητικής δράσης.
  • Επίλυση των ζητημάτων προσβασιμότητας και θεώρησης εισόδου.
  • Λήψη άμεσων ουσιαστικών μέτρων για επιμήκυνση της περιόδου.
  • Λήψη μέτρων για επανένταξη Κυπρίων στη βιομηχανία προς μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων».

Αναμένεται από την πολιτική Ηγεσία, ανάφε-ρε στη συνέχεια ο Κος Καλλής, να δημιουργή-σει τις απαραίτητες συνθήκες που θα τύχουν αξιοποίησης για στήριξη της προσδοκούμενης ανάκαμψης.

Τονίστηκε εμφαντικά πως «Οι άνθρωποι του τουρισμού μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην οικονομική Αναγέννηση, βασισμένοι ιδιαίτερα σε δικούς μας πόρους και δράσεις. Ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται από το πόσα από τα υπάρχοντα εμπόδια και στρεβλώσεις θα απομακρυνθούν.

Ο τουρισμός προσφέρει θετικές προοπτικές ανάκαμψης, πέρα από την παθητική αναμονή έλευσης του φυσικού αερίου και την έξωθεν στήριξη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ.