ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. ιδρύθηκε  για να παράγει δημιουργικές απόψεις σε θέματα τουρισμού και ξενοδοχειακής διεύθυνσης. Για να παρεμβαίνει στην επικαιρότητα με οξύ πνεύμα και εποικοδομητική κριτική. Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ ιδρύθηκε για να προσφέρει στον τουρισμό και τους ανθρώπους του.

Εγγραφόμαστε μέλη  για να προσφέρουμε  στο τομέα του τουρισμού, ως θέμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Παραφράζοντας τον  Τζων Κέννεντυ: “Δεν είναι τί θα μας προσφέρει ο Σύνδεσμος, αλλά τι θα του προσφέρει ο καθένας μας”. Για να υπάρχει και να αντιπροσωπεύει μια ομάδα επαγγελματιών που πιστεύει πως προσφέρει στη βιομηχανία πολύ περισσότερα από ότι της επιστρέφεται.

Κοπιάστε να προσφέρουμε στην κοινωνία μας!

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.) ιδρύθηκε το 1983 με κύριο σκοπό να αποτελέσει ένα καλά οργανωμένο Οργανισμό ο οποίος να εκφράζει τον επαγγελματισμό των μελών του και να προωθεί την οργανωμένη προστασία των καλώς νοουμένων συμφερόντων και επιδιώξεων των Διευθυντών Ξενοδοχείων, καθώς και των ανωτέρων στελεχών των ξενοδοχείων.

Μέσα στους στόχους του Συνδέσμου είναι η εφαρμογή μιας κοινά αποδεκτής προσέγγισης στα διάφορα αναφυόμενα θέματα και να εισηγείται λύσεις σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις.

Ταυτόχρονα μέσα στις επιδιώξεις του ΠΑΣΥΔΙΞΕ είναι η συνεχής προώθηση του επαγγελματισμού μεταξύ των μελών, βασισμένη στην εφαρμογή επαγγελματικού Κώδικα Δεοντολογίας που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Μέσα στα ίδια πλαίσια ο Σύνδεσμος προάγει τη συναδελφοσύνη, τη συνεργασία και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.

Σταθερό σλόγκαν  του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. είναι: “Ποιοτική και αειφόρος φιλοξενία για τον επισκέπτη, ποιότητα εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό.”

Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται η πολιτική και οι διαχρονικές ενέργειες του Συνδέσμου.