Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής στα τουριστικά επαγγέλματα
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων. Επιπλέον γνώσεις οργάνωσης τμήματος F&B θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και απαραίτητη πολύ καλή γνώση γερμανικών ή γαλλικών. Η γνώση τρίτης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Ευφράδεια λόγου, προφορικά και γραπτά
 • Άριστη γνώση Η/Υ. Γνώση και ευχέρεια χρήσης ξενοδοχειακών λογισμικών
 • Ηγετικά και διοικητικά προσόντα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής σε ένα αυξητικά απαιτητικό και πιεστικό περιβάλλον

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη απασχόληση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση nissi@nissi-beach.com.cy με ένδειξη/θέμα ASSISTANT MANAGER.   Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.